Dziś jest: sobota, 06 czerwca 2020 Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

Kapitał ludzki

 

Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" - więcej