Dziś jest: środa, 10 sierpnia 2022 Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Kapitał ludzki

 

Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" - więcej