Dziś jest: wtorek, 21 stycznia 2020 Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

oswiata

Stypendia naukowe

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że zostały przyznane stypendia uczniom,

mieszkańcom miasta Imielin w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych

uczniów przez miasto Imielin (Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku z późn. zm.).

 

Stypendystami miasta Imielin w roku szkolnym 2019/2020 zostali :

 

  1. Marta Marszołek, która uzyskała tytuł laureata konkursu przedmiotowego z Geografii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 i otrzymuje stypendium w wysokości 300,00 zł miesięcznie na okres od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.

 

  1. Piotr Pudełko, który uzyskał tytuł Finalisty konkursu przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 i otrzymuje stypendium w wysokości 250,00 zł miesięcznie na okres od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.

 

  1. Łukasz Szymura, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego z Matematyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 i otrzymuje stypendium w wysokości 300,00 zł miesięcznie na okres od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.

 

  1. Marcel Ścierski, który uzyskał tytuł Finalisty XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i otrzymuje stypendium w wysokości 250,00 zł miesięcznie na okres od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Imielin

mgr inż. Jan Chwiędacz

 

 

 

Uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin i zmiany do tych uchwał :

 

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin

 

 

List Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 2019

 

 
 
 

 

 

 

 

Obchody 100-lecia Powstań Śląskich

 

 

Kilkuset mieszkańców Imielina wyruszyło 1 maja Szlakiem Powstańczych Skrzydeł, czyli wzięło udział w imprezie zorganizowanej przez Miejskie Centrum Kultury.W ten sposób upamiętniono miejsca związane z powstaniami w 100-lecie powstań śląskich.

 

link do oficjalnej strony  Obchodów : https://powstania.slaskie.pl

 

Szlakiem Powstańczych Skrzydeł : Wzorem ubiegłego roku zapraszamy na rodzinny spacer po mieście szlakiem miejsc upamiętniających Powstania Śląskie. Zaprasza Urząd Miasta Imielin oraz Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. Akcja zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

 

Moje dziecko idzie do klasy pierwszej szkoły podstawowej…

 

Informacje dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz o wskazaniu realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1

W Imielinie z dniem 01 września 2019 roku w obu szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich i Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) rozpoczną naukę dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym, a także dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – jeżeli taką wolę wyrażą rodzice i dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Na podstawie Uchwały NR VI/46/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 r. do obwodu danej szkoły należą ulice Miasta Imielin:

1)Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Powstańców Śląskich w Imielinie, ul.Wojciecha Sapety 8, 41-407 Imielin (tel. 32/22 56 054).

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Stanisława Broszkiewicza, Bartnicza, Bursztynowa, Wąska, Pokoju, Jastrzębia, Kamienna, Kordiana, Koralowa, Krucza, Nowa, Łąkowa, Orla, Maratońska , Jacka Malczewskiego, Imielińska od n-ru 81 (włącznie), Karola Olszewskiego, Józefa Poniatowskiego,Tadeusza Rejtana, Wojciecha Sapety, Satelicka, Piotra Ściegiennego, Skalna, Władysława Sikorskiego, Wandy, Jerzego Szaniawskiego, Wyzwolenia, Zygmunta Wróblewskiego, Zachęty, Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wodna, ks. Ignacego Rembowskiego, Jana Heweliusza, Na Sarganach, Cicha, Marka, Skotnica, Perłowa, Polna, Słoneczna, Sokola, Szafirowa, Spokojna.

2)Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul.Karola Miarki 7 (tel. 32/22 56 055), 41-407 Imielin.

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Apteczna, Biskupa Stanisława Adamskiego, Św. Brata Alberta, Kolejowa, Leśna, Wierzbowa, Tadeusza Banachiewicza, Jana Baranowicza, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii Dąbrowskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Michała Drzymały, Dobra, Floriana, Francuska, Karola Miarki, Grabowa, Grzybowa, Józefa Hallera, Klonowa, Augustyna Kordeckiego, Kowalska, Stefana Kuczyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Liliowa, Lipowa, Podmiejska, Rubinowa, Piotra Skargi, Sosnowa, Turystyczna, Złocista, Żeńców, Imielińska do n-ru 81, Karolinki, Pawła Pośpiecha, Szczepana Malornego, Modrzewiowa, Juliana Niemcewicza, Urocza, Akacjowa, Krótka, Lawendowa, Miła, Wiosenna, Zacisze.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I-ej proszeni są o składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w terminach określonych przez dyrektora szkoły.

Pozostali kandydaci do klasy pierwszej (gdy szkoła zapewni miejsce dla dzieci zamieszkałych w obwodzie i jeszcze dysponuje wolnymi miejscami) będą przyjmowani na podstawie wniosku w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z terminami złożenia zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej oraz postępowania rekrutacyjnego i kryteriami, które są zamieszczone na stronach internetowych każej ze szkół.

Które klasy będą przenoszone do Szkoły Podstawowej Nr 1 ?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60) w art. 205 przyznaje organowi stanowiącemu, prowadzącemu publiczną szkołę podstawową – Radze Miasta, kompetencje wskazania uczniom niektórych oddziałów, którzy ukończą klasę III, lub klasę VI od 01 września następnego roku szkolnego miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

To rozwiązanie dotyczy całych oddziałów tj. klasy a, lub klasy b, lub klasy c, lub klasy d, w których uczniowie kończą naukę w klasie trzeciej, lub klasie szóstej.

Rada Miasta Imielin podjęła Uchwałę Nr VI/47/2019 dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez Miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

Naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie przy ul.Sapety 8 (powstałej z przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową) rozpoczną:

Rok szkolny 2019/2020

Obecne klasy VI a, VI b, VI c, VI d Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie od dnia 1 września 2019 roku będą kontynuować naukę w klasie VII w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul.Sapety 8.

Natomiast obecne klasy IIIa i IIIb kontynuują naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

Rok szkolny 2020/2021

Obecne klasy Va i Vf Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie od dnia 1 września 2020 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul.Sapety 8.

Obecne klasy IId i IIe Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie będą kontynuować naukę od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

Rok szkolny 2021/2022

Obecne klasy Ic i Id Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, od 1 września 2021 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

do pobrania

 

 


 

 

Bezpieczne ferie 2020

Udane ferie to przede wszystkim ferie bezpieczne, dlatego chcemy przypominać młodym mieszkańcom miasta, jak skorzystać z uroków zimy, unikając jednocześnie sytuacji niebezpiecznych.

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

                                                              

Zapraszamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Imielin,  na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

                                                                                                     

 

ul. Wojciecha Sapety 8


41- 407 Imielin

 

tel. (032) 225-60-54

fax : 32 225 6 054

e-mail:
sekretariat@sp1.imielin.pl

adres www: http://www.sp1.imielin.pl

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 

 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 


 ul. Wojciecha Sapety 10


41-407 Imielin

 

tel.: (032) 225-61-17

fax : 32 225-61-17

 

e-mail: przedszkole.imielin@interia.pl

adres www: http://przedszkoleimielin.edupage.org

 

 

 

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego w Imielinie na rok szkolny 2019/2020 .

 

 Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Miasta Imielin z dnia31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

ul. Karola Miarki 7


41-407 Imielintel. (032) 225-60-55

fax : 32 225 6 055 

 

e-mail: sp.wyszynski.imielin@wp.pl

adres www: http://www.sp.imielin.pl

 

 

"MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO" -  nowa  kampania społeczna prowadzona z udziałem Komendy Wojewódzkiej Policji. Aktualne działania nastawione są na problematykę bezpieczeństwa dziecka w kontakcie z dorosłym, w szczególności w obszarze wykorzystania seksualnego dzieci.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie

Strona Internetowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Harmonogram UTW: pażdziernik - grudzień 2019 roku

 

Przypominamy słuchaczom Uniwersytetu III Wieku o ostatnim wykładzie w tym roku kalendarzowym, który odbędzie się 16 grudnia w DK Sokolnia o godz. 16.00. Nosi on tytuł „Wisławy Szymborskiej twórczość niepoważna”. A wygłosi go pani dr Alicja Zdziechiewicz. Serdecznie zapraszamy!

 


 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

 

STOP DOPALACZOM

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA

 

 

 

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH. .

Szkoła SOCIUS kształci kadrę do pomocy społecznej i opieki medycznej w systemie stacjonarnym i zaocznym w ramach następujących kierunków: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, Oferta edukacyjna skierowana jest do osób pracujących i niepracujących, w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Mogą to być zarówno osoby ze średnim jak i wyższym wykształceniem. Oferta bezpłatna!

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

 

 

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie śląskim

do pobrania ( plik *xls)

Wykaz szkół dla absolwentów

wiecej informacji na stronie  Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/

lub

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/