Dziś jest: sobota, 30 września 2023 Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

OŚWIATA

 

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego Miasta Imielin na rok szkolny 2023/2024

 

REKTUACJA DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W IMIELINIE

 

UWAGA!

Szanowni rodzice, informujemy, że  w  Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Sapety 10

będą prowadzone zapisy dzieci  na rok szkolny 2023/2024 do obu przedszkoli:

- PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 UL. WOJCIECHA SAPETY 10

- PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2  UL. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 53 b.


Wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym są przyjmowane od 30.01.2023 r. godz.730, do 27.02.2023 r.   godz. 1600. . Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Imielinie .

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Imielinie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w wybranym przez siebie Przedszkolu. W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne.

do pobrania:


Informacje dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Na podstawie Uchwały NR IX/66/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2019 r. do obwodu danej szkoły należą ulice Miasta Imielin:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie, ul. Wojciecha Sapety 8,
41-407 Imielin (tel. 32/22 56 054).

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Stanisława Broszkiewicza, Bartnicza, Bursztynowa, Wąska, Pokoju, Jastrzębia, Kamienna, Kordiana, Koralowa, Krucza, Nowa, Łąkowa, Orla, Maratońska , Jacka Malczewskiego, Imielińska od n-ru 81 do końca nieparzyste, Imielińska od
n-ru 82 do końca parzyste, Karola Olszewskiego, Józefa Poniatowskiego,Tadeusza Rejtana, Wojciecha Sapety, Satelicka, Piotra Ściegiennego, Skalna, Władysława Sikorskiego, Wandy, Jerzego Szaniawskiego, Wyzwolenia, Zygmunta Wróblewskiego, Zachęty, Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wodna, ks. Ignacego Rembowskiego, Jana Heweliusza,
Na Sarganach, Cicha, Marka, Skotnica, Perłowa, Polna, Słoneczna, Sokola, Szafirowa, Spokojna.

2)Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7 (tel. 32/22 56 055), 41-407 Imielin.

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Apteczna, Biskupa Stanisława Adamskiego, Św. Brata Alberta, Kolejowa, Leśna, Wierzbowa, Tadeusza Banachiewicza, Jana Baranowicza, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii Dąbrowskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Michała Drzymały, Dobra, Floriana, Francuska, Karola Miarki, Grabowa, Grzybowa, Józefa Hallera, Klonowa, Augustyna Kordeckiego, Kowalska, Stefana Kuczyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Liliowa, Lipowa, Podmiejska, Rubinowa, Piotra Skargi, Sosnowa, Turystyczna, Złocista, Żeńców, Imielińska do n-ru 1 do n-ru 79 nieparzyste, Imielińska od n-tu 2 do n-ru 80 parzyste, Karolinki, Pawła Pośpiecha, Szczepana Malornego, Modrzewiowa, Juliana Niemcewicza, Urocza, Akacjowa, Krótka, Lawendowa, Miła, Wiosenna, Zacisze.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I-ej proszeni są
o składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w terminach określonych przez dyrektora szkoły.

Pozostali kandydaci do klasy pierwszej (gdy szkoła zapewni miejsce dla dzieci zamieszkałych
w obwodzie i jeszcze dysponuje wolnymi miejscami) będą przyjmowani na podstawie wniosku
w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z terminami złożenia zgłoszenia o przyjęcie
do klasy pierwszej oraz postępowania rekrutacyjnego i kryteriami, które są zamieszczone na stronach internetowych każdej ze szkół.

do pobrania:

 

IX Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci - Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2022

15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla dzieci szkół podstawowych. Konkurs dedykowany jest uczniom klas 4-8 szkół podstawowych i otrzymał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://chlorofil.com.pl/ix-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-ekologicznego-mistrz-recyklingu-i-przyjaciele/


Z okazji Święta Edukacji Narodowej Platforma edukacyjna  www.dyktanda.pl zaprasza wszystkich, a zwłaszcza Nauczycieli i Uczniów, na wyjątkowe dyktando z nagrodami!

Dyktando odbędzie się tradycyjnie 14.10.2022 r. Zostanie rozegrane w całości online, a zatem do udziału wystarczy komputer z dostępem do internetu. Ważne, aby mieć możliwość skorzystania ze słuchawek lub głośników, ponieważ będzie to dyktando ze słuchu. Takie, jak na szkolnej lekcji!

Do rozwiązywania dyktanda będzie można przystąpić między godziną 18:00 a 19:00. Nagranie, stanowiące treść dyktanda, będzie można dowolnie zatrzymywać i przewijać, tak aby każdy uczestnik mógł dostosować tempo do swoich możliwości.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia oraz do zapisania się na Dyktando na Święto Edukacji Narodowej. Wystarczy kliknąć “Zapisz się do konkursu” na poniższej stronie:

https://dyktanda.pl/dyktanda/dyktando-na-dzien-edukacji-narodowej-2022?audio=1

Warto postarać się o dobry wynik, ponieważ organizatorzy przygotowali nagrody! Powodzenia!

REGULAMIN

Lista nagród


Środki na „Zieloną szkołę” dla uczniów .

 

Miasto Imielin podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie  zadania pod nazwą: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2021/2022”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich wyjechali do Łeby, w terminie od 27.05.2022 do 09.06.2022 roku, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyjechali do Jastrzębiej Góry, w terminie od 27.05.2022 do 05.06.2022 roku.

Zatwierdzone przez lekarza programy profilaktyki zdrowotnej zostały zrealizowane w miejscowościach czystych ekologicznie z uwzględnieniem walorów zdrowotnych mikroklimatu.

Zrealizowano również Programy Edukacji Ekologicznej co:

  1. pozwoliło na ukształtowanie zachowań proekologicznych uczniów,

  2. uświadomiło dzieciom potrzebę utrzymania w czystości środowiska naturalnego.

 


 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

więcej o dofinansowaniu

 

Bezpieczne zasady podróżowania komunikacją miejską w nowym roku szkolnym

 

 

W trosce o pasażerów komunikacji miejskiej i tym samym mieszkańców gmin, Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował  animację przypominającą m.in. zasady zachowania w autobusach, tramwajach i trolejbusach. Związane jest to z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym.

zachęcamy do zapoznania sie z materiałem:

https://www.facebook.com/ZarzadTransportuMetropolitalnego/posts/3918090541539680

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

 

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

 


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

 

Uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

 

Załącznik do Uchwały Nr 74.2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku Rządowy Program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

 
 

Programy stypendialne

Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty na naukę w szkole średniej
do dnia 31 marca trwa rekrutacja do 11 edycji  Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków.  Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowości, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą się dalej rozwijać w wybranych liceach i technikach w dużych miastach.

 
Udział w programie sprawia, że uczniowie rozwijają swój potencjał, pewność siebie i świadomie decydują o swojej przyszłości – realizują pasje, spełniają marzenia, zostają studentami najlepszych uczelni na świecie. Tworzą zżytą i wspierającą się społeczność, angażują się w działania społeczne i obywatelskie.


Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. Pokrywa koszty  zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej. Stypendyści  wyjeżdżają razem na ferie i obozy letnie, finansowane przez obie Fundacje. W programie Horyzonty podopieczni mają zapewnioną opiekę  regionalnych koordynatorów w mieście nauki,  wsparcie fundacyjnego psychologa, otrzymują też  indywidualne, tutorskie wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i wyborze dalszej ścieżki życiowej. 

 

Rekrutacja do  Programu Stypendialnego Horyzonty trwa  od 15 lutego do 31 marca 2021 r. Aplikować należy za pośrednictwem strony  www.efc.edu.pl

Pliki do pobrania:

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty

ulotka - program Horyzonty

 

 

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl!

 

Stypendia naukowe

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego miasta Imielin na rok szkolny 2023/2024

 

Uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin i zmiany do tych uchwał :

 

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin

 

List Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 2019

 

 
 
 

 

Obchody 100-lecia Powstań Śląskich

 

 

Kilkuset mieszkańców Imielina wyruszyło 1 maja Szlakiem Powstańczych Skrzydeł, czyli wzięło udział w imprezie zorganizowanej przez Miejskie Centrum Kultury.W ten sposób upamiętniono miejsca związane z powstaniami w 100-lecie powstań śląskich.

 

link do oficjalnej strony  Obchodów : https://powstania.slaskie.pl

 

Szlakiem Powstańczych Skrzydeł : Wzorem ubiegłego roku zapraszamy na rodzinny spacer po mieście szlakiem miejsc upamiętniających Powstania Śląskie. Zaprasza Urząd Miasta Imielin oraz Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. Akcja zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

                                                              

Zapraszamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

 

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie 

ul. Wojciecha Sapety 8
41- 407 Imielin

tel. (032) 225-60-54
fax : 32 225 6 054

e-mail:
sekretariat@sp1.imielin.pl
adres www: http://www.sp1.imielin.pl

WYCIECZKA KLAS DRUGICH

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

ul. Karola Miarki 7
41-407 Imielin


tel. (032) 225-60-55
fax : 32 225 6 055 

e-mail: sp.wyszynski.imielin@wp.pl
adres www: http://www.sp.imielin.pl

 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 


 ul. Wojciecha Sapety 10
41-407 Imielin

tel.: (032) 225-61-17
fax : 32 225-61-17

e-mail: przedszkole.imielin@interia.pl
adres www: http://przedszkoleimielin.edupage.org

 

 Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Miasta Imielin z dnia31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin

 

Kampania społeczna

 

 

"MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO" -  nowa  kampania społeczna prowadzona z udziałem Komendy Wojewódzkiej Policji. Aktualne działania nastawione są na problematykę bezpieczeństwa dziecka w kontakcie z dorosłym, w szczególności w obszarze wykorzystania seksualnego dzieci.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Urząd Miasta i Miejskie Centrum Kultury w Imielinie serdecznie zapraszają!

 

Uczestnik zajec UTW

 

 

 


KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

 

STOP DOPALACZOM

 

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH. .

Szkoła SOCIUS kształci kadrę do pomocy społecznej i opieki medycznej w systemie stacjonarnym i zaocznym w ramach następujących kierunków: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, Oferta edukacyjna skierowana jest do osób pracujących i niepracujących, w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Mogą to być zarówno osoby ze średnim jak i wyższym wykształceniem. Oferta bezpłatna!

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

 

 

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie śląskim

do pobrania ( plik *xls)

Wykaz szkół dla absolwentów

wiecej informacji na stronie  Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/

lub

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/