Dziś jest: środa, 27 października 2021 Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

oswiata

OGŁOSZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 czerwca 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pn. Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej.
 

OGŁOSZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 czerwca 2021 o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pn. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym.

 

Uchwała Nr XXXI/220/2021 Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2021/2022


Moje dziecko idzie do klasy pierwszej szkoły podstawowej…

 

Informacje dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz

o wskazaniu realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1.

 

Na podstawie Uchwały NR VI/46/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 r. do obwodu danej szkoły należą ulice Miasta Imielin:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Powstańców Śląskich w Imielinie, ul.Wojciecha Sapety 8, 41-407 Imielin (tel. 32/22 56 054).

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Stanisława Broszkiewicza, Bartnicza, Bursztynowa, Wąska, Pokoju, Jastrzębia, Kamienna, Kordiana, Koralowa, Krucza, Nowa, Łąkowa, Orla, Maratońska , Jacka Malczewskiego, Imielińska od n-ru 81 (włącznie), Karola Olszewskiego, Józefa Poniatowskiego,Tadeusza Rejtana, Wojciecha Sapety, Satelicka, Piotra Ściegiennego, Skalna, Władysława Sikorskiego, Wandy, Jerzego Szaniawskiego, Wyzwolenia, Zygmunta Wróblewskiego, Zachęty, Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wodna, ks. Ignacego Rembowskiego, Jana Heweliusza, Na Sarganach, Cicha, Marka, Skotnica, Perłowa, Polna, Słoneczna, Sokola, Szafirowa, Spokojna.

2)Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul.Karola Miarki 7 (tel. 32/22 56 055), 41-407 Imielin.

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Apteczna, Biskupa Stanisława Adamskiego, Św. Brata Alberta, Kolejowa, Leśna, Wierzbowa, Tadeusza Banachiewicza, Jana Baranowicza, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii Dąbrowskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Michała Drzymały, Dobra, Floriana, Francuska, Karola Miarki, Grabowa, Grzybowa, Józefa Hallera, Klonowa, Augustyna Kordeckiego, Kowalska, Stefana Kuczyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Liliowa, Lipowa, Podmiejska, Rubinowa, Piotra Skargi, Sosnowa, Turystyczna, Złocista, Żeńców, Imielińska do n-ru 81, Karolinki, Pawła Pośpiecha, Szczepana Malornego, Modrzewiowa, Juliana Niemcewicza, Urocza, Akacjowa, Krótka, Lawendowa, Miła, Wiosenna, Zacisze.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I-ej proszeni są o składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w terminach określonych przez dyrektora szkoły.

Pozostali kandydaci do klasy pierwszej (gdy szkoła zapewni miejsce dla dzieci zamieszkałych w obwodzie i jeszcze dysponuje wolnymi miejscami) będą przyjmowani na podstawie wniosku w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z terminami złożenia zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej oraz postępowania rekrutacyjnego i kryteriami, które są zamieszczone na stronach internetowych każdej ze szkół.

W roku szkolnym 2021/2022 będą kontynuowane działania związane z wprowadzeniem reformy oświaty oraz przenoszenie klas ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul.Miarki 7 do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul.Sapety 8.

W roku szkolnym 2021/2022 , od 1 września 2021 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie uczniowie obecnych klasy III c i III d (rok szkolny 2019/2020) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie,

 

Podstawą przeniesienia całych oddziałów klasowych jest Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez Miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

 

do pobrania

 

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do Przedszkola Miejskiego w Imielinie w roku szkolnym 2021/2022

 

Zarządzenie Nr BM.0050.3.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Imielinie, na rok szkolny 2021/2022.

 

Uchwała Nr XXVII/177/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, prowadzonego przez Miasto Imielin

 

 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

więcej o dofinansowaniu

 

Bezpieczne zasady podróżowania komunikacją miejską w nowym roku szkolnym

 

 

W trosce o pasażerów komunikacji miejskiej i tym samym mieszkańców gmin, Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował  animację przypominającą m.in. zasady zachowania w autobusach, tramwajach i trolejbusach. Związane jest to z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym.

zachęcamy do zapoznania sie z materiałem:

https://www.facebook.com/ZarzadTransportuMetropolitalnego/posts/3918090541539680

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

 

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

 

Informacja dotycząca realizowanego w roku szkolnym 2021/2022 Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

 
 

Programy stypendialne

Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty na naukę w szkole średniej
do dnia 31 marca trwa rekrutacja do 11 edycji  Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków.  Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowości, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą się dalej rozwijać w wybranych liceach i technikach w dużych miastach.

 
Udział w programie sprawia, że uczniowie rozwijają swój potencjał, pewność siebie i świadomie decydują o swojej przyszłości – realizują pasje, spełniają marzenia, zostają studentami najlepszych uczelni na świecie. Tworzą zżytą i wspierającą się społeczność, angażują się w działania społeczne i obywatelskie.


Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. Pokrywa koszty  zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej. Stypendyści  wyjeżdżają razem na ferie i obozy letnie, finansowane przez obie Fundacje. W programie Horyzonty podopieczni mają zapewnioną opiekę  regionalnych koordynatorów w mieście nauki,  wsparcie fundacyjnego psychologa, otrzymują też  indywidualne, tutorskie wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i wyborze dalszej ścieżki życiowej. 

 

Rekrutacja do  Programu Stypendialnego Horyzonty trwa  od 15 lutego do 31 marca 2021 r. Aplikować należy za pośrednictwem strony  www.efc.edu.pl

Pliki do pobrania:

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty

ulotka - program Horyzonty

 

 

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl!

 

Stypendia naukowe

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że zostały przyznane stypendia uczniom, mieszkańcom miasta Imielin w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin (Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku z późn. zm.).

Stypendystką miasta Imielin w roku szkolnym 2021/2022 została :

1.Hanna Mulet, która uzyskał tytuł Laureata konkursu przedmiotowego z Chemii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021  i otrzymuje stypendium  w wysokości 300,00 zł miesięcznie na okres od września 2021 roku do czerwca 2022 roku /10 miesięcy/.

 

Burmistrz Miasta Imielin
mgr inż. Jan Chwiędacz

 

Imielin, październik 2021 roku

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin i zmiany do tych uchwał :

 

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin

 

List Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 2019

 

 
 
 

 

Obchody 100-lecia Powstań Śląskich

 

 

Kilkuset mieszkańców Imielina wyruszyło 1 maja Szlakiem Powstańczych Skrzydeł, czyli wzięło udział w imprezie zorganizowanej przez Miejskie Centrum Kultury.W ten sposób upamiętniono miejsca związane z powstaniami w 100-lecie powstań śląskich.

 

link do oficjalnej strony  Obchodów : https://powstania.slaskie.pl

 

Szlakiem Powstańczych Skrzydeł : Wzorem ubiegłego roku zapraszamy na rodzinny spacer po mieście szlakiem miejsc upamiętniających Powstania Śląskie. Zaprasza Urząd Miasta Imielin oraz Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. Akcja zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

                                                              

Zapraszamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

 

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie 

ul. Wojciecha Sapety 8
41- 407 Imielin

tel. (032) 225-60-54
fax : 32 225 6 054

e-mail:
sekretariat@sp1.imielin.pl
adres www: http://www.sp1.imielin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

ul. Karola Miarki 7
41-407 Imielin


tel. (032) 225-60-55
fax : 32 225 6 055 

e-mail: sp.wyszynski.imielin@wp.pl
adres www: http://www.sp.imielin.pl

 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 


 ul. Wojciecha Sapety 10
41-407 Imielin

tel.: (032) 225-61-17
fax : 32 225-61-17

e-mail: przedszkole.imielin@interia.pl
adres www: http://przedszkoleimielin.edupage.org

 

 Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Miasta Imielin z dnia31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin

 

Kampania społeczna

 

 

"MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO" -  nowa  kampania społeczna prowadzona z udziałem Komendy Wojewódzkiej Policji. Aktualne działania nastawione są na problematykę bezpieczeństwa dziecka w kontakcie z dorosłym, w szczególności w obszarze wykorzystania seksualnego dzieci.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Zapraszamy na kolejny semestr UTW w Imielinie.

 

Przypominamy, że w naszym mieście rozwija swoją działalność, również tą on-line, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie. Epidemia, zamknięcie, spowodowały przejście na formę zdalną. Nasi seniorzy w listopadzie i grudniu zdalnie uczyli się języków obcych, odbywali treningi pamięci,uczestniczyli w zajęciach pilates oraz mogli wysłuchać wykładu prof. Grzegorza Odoja pt. "O tradycjach Świąt Bożego Narodzenia".

 Zapraszamy na kolejny semestr UTW w Imielinie. Zaczynamy już 11 stycznia- /jeszcze można się zapisać w naszej bibliotece/ tel. 32 2255070 lub 32 2255992/. Czesne słuchacza (60 zł za semestr) w semestrze jesiennym nie było pobierane od słuchaczy. Na kolejny semestr opłatę 60,00 zł prosimy wpłacać. W naszej ofercie znajdziecie Państwo : języki obce, kontynuację treningów pamięci, gimnastykę (np. pilates), ale i nowe zajęcia- warsztaty dietetyczno-kosmetyczne.  Jeżeli macie propozycje i pomysły na ciekawe tematy wykładów- napiszcie do nas, zadzwońcie. Seniorzy- wygospodarujcie chwilę dla siebie, to czas dla WAS, skorzystajcie!

Urząd Miasta i Miejskie Centrum Kultury w Imielinie serdecznie zapraszają!

 

Uczestnik zajec UTW

 

 

 


KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

 

STOP DOPALACZOM

 

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH. .

Szkoła SOCIUS kształci kadrę do pomocy społecznej i opieki medycznej w systemie stacjonarnym i zaocznym w ramach następujących kierunków: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, Oferta edukacyjna skierowana jest do osób pracujących i niepracujących, w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Mogą to być zarówno osoby ze średnim jak i wyższym wykształceniem. Oferta bezpłatna!

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

 

 

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie śląskim

do pobrania ( plik *xls)

Wykaz szkół dla absolwentów

wiecej informacji na stronie  Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/

lub

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/