Dziś jest: czwartek, 30 maja 2024 Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

OŚWIATA

 

ZARZĄDZENIE NR BM.0050.10.2024 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN z dnia 24 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Miasto Imielin na rok szkolny 2023/2024.

 

Rekrutacja do Przedszkoli Miejskich w Imielin

Szanowni rodzice, informujemy, że od 29.01.2024 r. godz.7:30  do 26.02.2024 r.  godz. 16:00. będą prowadzone zapisy dzieci  na rok szkolny 2024/2025 do
- PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 UL. WOJCIECHA SAPETY 10
- PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2  UL. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 53 b.


Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich w Imielinie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w wybranym przez siebie Przedszkolu. W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz do  Przedszkola Miejskiego nr 2 w Imielinie na rok szkolny 2024/2025 obowiązują kryteria określone Uchwałą  Nr XXVII/177/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Imielin oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego określone Zarządzeniem Nr BM.0050.3.2024 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 5 stycznia 2024 roku.


do pobrania

Zarządzenie Nr BM.0050.3.2024 Burmistrza Miasta Imielin z dnia  5 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin.

Uchwała  Nr XXVII/177/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Imielin.

Strona internetowa:
Przedszkole Miejskie nr 1  https://przedszkole1.imielin.pl/
Przedszkole Miejskie nr 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550953011193&locale=pl_PL

 

 


 

Informacje dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej


Na podstawie Uchwały NR IX/66/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2019 r. do obwodu danej szkoły należą ulice Miasta Imielin:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie, ul. Wojciecha Sapety 8,
41-407 Imielin (tel. 32/22 56 054).
Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Stanisława Broszkiewicza, Bartnicza, Bursztynowa, Wąska, Pokoju, Jastrzębia, Kamienna, Kordiana, Koralowa, Krucza, Nowa, Łąkowa, Orla, Maratońska , Jacka Malczewskiego, Imielińska od n-ru 81 do końca nieparzyste, Imielińska od
n-ru 82 do końca parzyste, Karola Olszewskiego, Józefa Poniatowskiego,Tadeusza Rejtana, Wojciecha Sapety, Satelicka, Piotra Ściegiennego, Skalna, Władysława Sikorskiego, Wandy, Jerzego Szaniawskiego, Wyzwolenia, Zygmunta Wróblewskiego, Zachęty, Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wodna, ks. Ignacego Rembowskiego, Jana Heweliusza,
Na Sarganach, Cicha, Marka, Skotnica, Perłowa, Polna, Słoneczna, Sokola, Szafirowa, Spokojna.
2)Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7 (tel. 32/22 56 055), 41-407 Imielin.
Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Apteczna, Biskupa Stanisława Adamskiego, Św. Brata Alberta, Kolejowa, Leśna, Wierzbowa, Tadeusza Banachiewicza, Jana Baranowicza, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii Dąbrowskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Michała Drzymały, Dobra, Floriana, Francuska, Karola Miarki, Grabowa, Grzybowa, Józefa Hallera, Klonowa, Augustyna Kordeckiego, Kowalska, Stefana Kuczyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Liliowa, Lipowa, Podmiejska, Rubinowa, Piotra Skargi, Sosnowa, Turystyczna, Złocista, Żeńców, Imielińska do n-ru 1 do n-ru 79 nieparzyste, Imielińska od n-tu 2 do n-ru 80 parzyste, Karolinki, Pawła Pośpiecha, Szczepana Malornego, Modrzewiowa, Juliana Niemcewicza, Urocza, Akacjowa, Krótka, Lawendowa, Miła, Wiosenna, Zacisze.
 
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.
Ze względów organizacyjnych rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I-ej proszeni są
o składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w terminach określonych przez dyrektora szkoły.
Pozostali kandydaci do klasy pierwszej (gdy szkoła zapewni miejsce dla dzieci zamieszkałych
w obwodzie i jeszcze dysponuje wolnymi miejscami) będą przyjmowani na podstawie wniosku
w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z terminami złożenia zgłoszenia o przyjęcie
do klasy pierwszej oraz postępowania rekrutacyjnego i kryteriami, które są zamieszczone na stronach internetowych każdej ze szkół.

 
do pobrania
 
    • Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Imielin i granic ich obwodów.
      
    • Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, zamieszkałych poza obwodem szkoły
       
    • Zarządzenie Nr BM.0050.4.2024 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 05.01.2024 r. w sprawie : określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Imielin.
       
    • strona internetowa SP1 - http://www.sp1.imielin.pl/
    • strona internetowa SP2 http://www.sp2.imielin.pl/

 

Środki na „Zieloną szkołę” dla uczniów .

 

Miasto Imielin podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie  zadania pod nazwą: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2021/2022”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich wyjechali do Łeby, w terminie od 27.05.2022 do 09.06.2022 roku, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyjechali do Jastrzębiej Góry, w terminie od 27.05.2022 do 05.06.2022 roku.

Zatwierdzone przez lekarza programy profilaktyki zdrowotnej zostały zrealizowane w miejscowościach czystych ekologicznie z uwzględnieniem walorów zdrowotnych mikroklimatu.

Zrealizowano również Programy Edukacji Ekologicznej co:

  1. pozwoliło na ukształtowanie zachowań proekologicznych uczniów,

  2. uświadomiło dzieciom potrzebę utrzymania w czystości środowiska naturalnego.

 


 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 737) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

 

więcej o dofinansowaniu

 

 

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

 

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Stypendia naukowe

 

 

 

Stypendia naukowe miasta Imielin na rok szkolny 2023/2024

 

Uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin i zmiany do tych uchwał :

 

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

 

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie 

ul. Wojciecha Sapety 8
41- 407 Imielin

tel. (032) 225-60-54
fax : 32 225 6 054

e-mail:
sekretariat@sp1.imielin.pl
adres www: http://www.sp1.imielin.pl

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

ul. Karola Miarki 7
41-407 Imielin


tel. (032) 225-60-55
fax : 32 225 6 055 

e-mail: sp.wyszynski.imielin@wp.pl
adres www: http://www.sp.imielin.pl

 

Przedszkole miejskie Nr 1 w Imielnie

 

Przedszkole miejskie Nr 2 w Imielnie

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Urząd Miasta i Miejskie Centrum Kultury w Imielinie serdecznie zapraszają!

 

Uczestnik zajec UTW

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

 

 

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie śląskim

do pobrania ( plik *xls)

Wykaz szkół dla absolwentów

wiecej informacji na stronie  Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/

lub

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/