Dziś jest: poniedziałek, 26 sierpnia 2019 Imieniny: Ireneusza, Konstantego, Marii

oswiata

Szkoła policealna Socjus

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

 

List Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 2019

 
 
 

 

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie śląskim

 

do pobrania ( plik *xls)

Wykaz szkół dla absolwentów

 

wiecej informacji na stronie  Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/

lub

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

 

 

Obchody 100-lecia Powstań Śląskich

 

Kilkuset mieszkańców Imielina wyruszyło 1 maja Szlakiem Powstańczych Skrzydeł, czyli wzięło udział w imprezie zorganizowanej przez Miejskie Centrum Kultury.W ten sposób upamiętniono miejsca związane z powstaniami w 100-lecie powstań śląskich.

 

link do oficjalnej strony  Obchodów : https://powstania.slaskie.pl

 

Szlakiem Powstańczych Skrzydeł : Wzorem ubiegłego roku zapraszamy na rodzinny spacer po mieście szlakiem miejsc upamiętniających Powstania Śląskie. Zaprasza Urząd Miasta Imielin oraz Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. Akcja zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

 

Moje dziecko idzie do klasy pierwszej szkoły podstawowej…

 

Informacje dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz o wskazaniu realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1

W Imielinie z dniem 01 września 2019 roku w obu szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich i Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) rozpoczną naukę dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym, a także dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – jeżeli taką wolę wyrażą rodzice i dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Na podstawie Uchwały NR VI/46/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 r. do obwodu danej szkoły należą ulice Miasta Imielin:

1)Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Powstańców Śląskich w Imielinie, ul.Wojciecha Sapety 8, 41-407 Imielin (tel. 32/22 56 054).

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Stanisława Broszkiewicza, Bartnicza, Bursztynowa, Wąska, Pokoju, Jastrzębia, Kamienna, Kordiana, Koralowa, Krucza, Nowa, Łąkowa, Orla, Maratońska , Jacka Malczewskiego, Imielińska od n-ru 81 (włącznie), Karola Olszewskiego, Józefa Poniatowskiego,Tadeusza Rejtana, Wojciecha Sapety, Satelicka, Piotra Ściegiennego, Skalna, Władysława Sikorskiego, Wandy, Jerzego Szaniawskiego, Wyzwolenia, Zygmunta Wróblewskiego, Zachęty, Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wodna, ks. Ignacego Rembowskiego, Jana Heweliusza, Na Sarganach, Cicha, Marka, Skotnica, Perłowa, Polna, Słoneczna, Sokola, Szafirowa, Spokojna.

2)Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul.Karola Miarki 7 (tel. 32/22 56 055), 41-407 Imielin.

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Apteczna, Biskupa Stanisława Adamskiego, Św. Brata Alberta, Kolejowa, Leśna, Wierzbowa, Tadeusza Banachiewicza, Jana Baranowicza, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii Dąbrowskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Michała Drzymały, Dobra, Floriana, Francuska, Karola Miarki, Grabowa, Grzybowa, Józefa Hallera, Klonowa, Augustyna Kordeckiego, Kowalska, Stefana Kuczyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Liliowa, Lipowa, Podmiejska, Rubinowa, Piotra Skargi, Sosnowa, Turystyczna, Złocista, Żeńców, Imielińska do n-ru 81, Karolinki, Pawła Pośpiecha, Szczepana Malornego, Modrzewiowa, Juliana Niemcewicza, Urocza, Akacjowa, Krótka, Lawendowa, Miła, Wiosenna, Zacisze.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I-ej proszeni są o składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w terminach określonych przez dyrektora szkoły.

Pozostali kandydaci do klasy pierwszej (gdy szkoła zapewni miejsce dla dzieci zamieszkałych w obwodzie i jeszcze dysponuje wolnymi miejscami) będą przyjmowani na podstawie wniosku w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z terminami złożenia zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej oraz postępowania rekrutacyjnego i kryteriami, które są zamieszczone na stronach internetowych każej ze szkół.

Które klasy będą przenoszone do Szkoły Podstawowej Nr 1 ?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60) w art. 205 przyznaje organowi stanowiącemu, prowadzącemu publiczną szkołę podstawową – Radze Miasta, kompetencje wskazania uczniom niektórych oddziałów, którzy ukończą klasę III, lub klasę VI od 01 września następnego roku szkolnego miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

To rozwiązanie dotyczy całych oddziałów tj. klasy a, lub klasy b, lub klasy c, lub klasy d, w których uczniowie kończą naukę w klasie trzeciej, lub klasie szóstej.

Rada Miasta Imielin podjęła Uchwałę Nr VI/47/2019 dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez Miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

Naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie przy ul.Sapety 8 (powstałej z przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową) rozpoczną:

Rok szkolny 2019/2020

Obecne klasy VI a, VI b, VI c, VI d Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie od dnia 1 września 2019 roku będą kontynuować naukę w klasie VII w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul.Sapety 8.

Natomiast obecne klasy IIIa i IIIb kontynuują naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

Rok szkolny 2020/2021

Obecne klasy Va i Vf Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie od dnia 1 września 2020 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul.Sapety 8.

Obecne klasy IId i IIe Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie będą kontynuować naukę od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

Rok szkolny 2021/2022

Obecne klasy Ic i Id Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, od 1 września 2021 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

do pobrania

 

NABÓR NA STANOWISKO:

Burmistrz Miasta Imielin ogłosza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul W. Sapety 8 w Imielinie.

 

Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul W. Sapety 8 w Imielinie.


 

Bezpieczne ferie

Udane ferie to przede wszystkim ferie bezpieczne, dlatego chcemy przypominać młodym mieszkańcom miasta, jak skorzystać z uroków zimy, unikając jednocześnie sytuacji niebezpiecznych.

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

                                                              

Zapraszamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Imielin,  na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

                                                                                                     

 

ul. Wojciecha Sapety 8


41- 407 Imielin

 

tel. (032) 225-60-54

fax : 32 225 6 054

e-mail:
sekretariat@sp1.imielin.pl

adres www: http://www.sp1.imielin.pl

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 

 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 


 ul. Wojciecha Sapety 10


41-407 Imielin

 

tel.: (032) 225-61-17

fax : 32 225-61-17

 

e-mail: przedszkole.imielin@interia.pl

adres www: http://przedszkoleimielin.edupage.org

 

 

 

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego w Imielinie na rok szkolny 2019/2020 .

 

 Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Miasta Imielin z dnia31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

ul. Karola Miarki 7


41-407 Imielintel. (032) 225-60-55

fax : 32 225 6 055 

 

e-mail: sp.wyszynski.imielin@wp.pl

adres www: http://www.sp.imielin.pl

 

 

"MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO" -  nowa  kampania społeczna prowadzona z udziałem Komendy Wojewódzkiej Policji. Aktualne działania nastawione są na problematykę bezpieczeństwa dziecka w kontakcie z dorosłym, w szczególności w obszarze wykorzystania seksualnego dzieci.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Imielinie

 

 

Nowy harmonogram Uniwersytetu Trzeciego wieku w Imielinie

 


W związku z mającym dzisiaj miejsce w DK Sokolnia  spotkaniem noworocznym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie zajęcia taneczne z p. Marzeną Lozinszek w dniu 07 stycznia 2019 roku zostały odwołane.


Informujemy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie, że zajęcia z języka angielskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. zostały przełożone na 17 grudnia 2018 r.

 


Ważna informacja dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie.

Informujemy, że wykład słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie z 12.11.2018r.  mgr Bogusławy Zubel – „Ubezwłasnowolnienie – strach czy niewiedza” został PRZENIESIONY NA 17.12.2018r. /poniedziałek/  godz. 16.00. Miejsce: Dom Kultury Sokolnia w Imielinie. 

Wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy .


Harmonogram semestr jesienny 2018/2019

Informacja dla słuchaczy, którzy otrzymali harmonogramy zajęć w dniu inauguracji.

Z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana dnia warsztatów psychologiczno-terapeutycznych z dr Sonią Kędziora  w środę. Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2018 roku /zamiast 05 grudnia2018r./. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dla wszystkich, bez względu na posiadane wykształcenie. Jak sama nazwa wskazuje, podstawowym obszarem działalności UTW jest edukacja. Tutaj jednak wiedzę i umiejętności nabywa się w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Gdy już nie ciążą obowiązki rodzicielskie, rodzinne i zawodowe, wtedy jest czas na samorealizację, można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Taką propozycją jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wszystkie organizowane wykłady i zajęcia warsztatowe finansowane są przez miasto Imielin. Słuchacze ponoszą jedynie koszty czesnego.

W październiku br. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie rozpoczyna 4 rok akademicki, działający obecnie przy Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

Formą działalności UTW są wykłady i warsztaty planowane na każdy semestr. Wykłady proponowane są z zakresu różnych dziedzin, m.in. psychologii, fizjoterapii, kultury regionalnej Śląska, ekologii i turystyki, historii i filozofii, religii, zdrowia i dietetyki. Odbywają się w Domu Kultury Sokolnia i przeznaczone są nie tylko dla słuchaczy UTW, ale każdego mieszkańca, którego zainteresuje tematyka wykładu. Z kolei w ramach warsztatów organizowane są zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, dietetyczno-kosmetologiczne, komputerowe, rękodzielnicze, taneczne, a także lektorat z języka angielskiego i niemieckiego. Odbywają się w grupach, w salach Biblioteki Miejskiej, obiektach szkolnych i sportowych na terenie miasta. Słuchacze sami wybierają te warsztaty, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Harmonogram wykładów i warsztatów ustala się na początku każdego semestru.

Więcej informacji na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zapisy na rok 2018/2019 odbywać się będą od września do października 2018r.

Informacji dotyczących zapisów udzielają:

- koordynator UTW – Anna Kubica-Wojtyra - tel. 503 923 604

- Kierownik Ref. EZKS Urzędu Miasta Imielin - Mirosława Strojny – tel. 32 22 54 134 - pracownicy Biblioteki Miejskiej tel. 32 22 55 070.

 

Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin/zakładka oświata/ Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dotychczasowi słuchacze także potwierdzają chęć dalszego uczestnictwa na formularzu deklaracji wybierając zajęcia warsztatowe.

Ponadto, w dniu 21.09.2018r./piątek/ i 5.10.2018r./piątek/ w godz. 16.00 – 17.00 w trakcie dyżuru koordynatora UTW w budynku Biblioteki Miejskiej w Imielinie, ul.Imielińska 92 będzie można uzyskać szczegółowe wyjaśnienia, jak również otrzymać druki formularzy.

Formularze należy składać w Bibliotece lub w pok. 34 Urzędu Miasta Imielin do dnia 10 października 2018r.

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie odbędzie się 15 października 2018 roku o godz. 16.00 w Domu Kultury Sokolnia.

 

 

do pobrania :

Deklaracja woli uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie

KWESTIONARIUSZ SŁUCHACZA UTW

PODANIE SŁUCHACZA UTW

 

 

 

 

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

 

STOP DOPALACZOM

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA

 

Stypendia naukowe 

 

 

 STYPENDIA NAUKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Uzupełnienie wykształcenia w szkołach policealnych.

 

Szkoła SOCIUS kształci kadrę do pomocy społecznej i opieki medycznej w systemie stacjonarnym i zaocznym w ramach następujących kierunków: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, Oferta edukacyjna skierowana jest do osób pracujących i niepracujących, w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Mogą to być zarówno osoby ze średnim jak i wyższym wykształceniem. Oferta bezpłatna!