Dziś jest: sobota, 20 lipca 2024 Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna 

 

Dane teleadresowe :

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Drzymały17A

41-407 Imielin

telefon : 32 225 61 05

e-mail :ospimielin@interia.eu

 

Zapraszamy na facebooka Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie:

FACEBOOK

 

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA NOWEJ REMIZY OSP W IMIELINIE, 13 czerwca 2019 roku.

 

- Dowódca uroczystości druh Krzysztof Kostka melduje członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie do uroczystego apelu z okazji poświęcenia i przekazania do użytku strażnicy OSP w Imielinie – te słowa wybrzmiały w upalne popołudnie 13 czerwca przed nową remizą przy ul. Drzymały. Po nich biało-czerwona flaga został wciągnięta na maszt, a Imielińska Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy. Było uroczyście i podniośle dzięki pożarniczemu ceremoniałowi: stawaniu na baczność, salutowaniu, komendom, oddawaniu honoru, meldunkom, odgrywaniu marsza generalskiego… itd., a także gościom – od senatora Czesława Ryszki i posła Marka Wójcika, przez przedstawicieli wojewódzkich, powiatowych i miejskich władz państwowego i ochotniczego strażactwa po samorządowców z powiatu oraz radnych Imielina.

 

Aktu otwarcia strażnicy, czyli zwyczajowego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Jan Chwiędacz, Tadeusz Hericht, przewodniczący Rady Miasta w Imielinie, Artur Marona, prezes OSP w Imielinie oraz Piotr Szojda Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Nowy obiekt poświęcił proboszcz ks. Eugeniusz Mura oraz kapelan wojewódzki strażaków ks. Michał Palowski.

- Strażacy cieszą się wielkim szacunkiem i zaufaniem, a w obliczu wielu niebezpieczeństw i tragicznych zdarzeń z narażeniem zdrowia, a nawet życia zawsze spieszą z pomocą w czasie pożarów, powodzi, wypadków drogowych, lub innych klęsk żywiołowych – przemówił na uroczystości burmistrz Jan Chwiędacz, jednocześnie złożył „serdeczne podziękowania za każdy dzień służby, za zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy innym oraz za bezpieczeństwo, które zapewniają nam, mieszkańcom Imielina. Wyraził również życzenie, by nowa siedziba służyła strażakom przez następne lata i wpłynęła na poszerzenie kręgu nowych adeptów do pełnienia służby w jednostce, a także życzył zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, by ludzie darzyli ich wdzięcznością i życzliwością na jaką zasługują, by podczas akcji nie ulegali wypadkom, zawsze szczęśliwie i w zdrowiu z nich powracali.

Historię jednostki oraz jej stan posiadania przedstawił prezes Artur Marona, zwracając uwagę, że „Ochotniczą Straż Pożarną kojarzy się zazwyczaj z tradycyjnym gaszeniem pożarów. Współcześnie jednak do zadań OSP należy także likwidacja zagrożenia powodziowego, drogowego i prowadzenie innych akcji ratowniczo-gaśniczych. Odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w sprzęt oraz profesjonalne wyszkolenie strażaków mają decydujący wpływ na prawidłowe i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.” A te warunki imielińscy mają wreszcie zapewnione dzięki nowej strażnicy.

W imieniu gen. Jacka Kleszczewskiego, śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. brygadier Mariusz Karolczyk podziękował strażakom za gotowość do ratowania innych. Pogratulował prezesowi A. Maronie i władzom samorządowym tego, że wspólnym trudem udało się wznieść piękny obiekt, który przyczyni się do tego by w Imielinie było bezpiecznie, a strażakom lepiej się pracowało.

Natomiast Alojzy Gąsiorczyk, były prezes wojewódzki OSP, przekazał list od byłego premiera Waldemara Pawlaka, prezesa krajowego OSP. Przypomniał również, że w 1969 r. w Imielinie zaczynał swoją pracę zawodową, stąd odczuwa sympatię dla tego miasta. Przyznał, że imieliński obiekt „jest jednym z najładniejszych, jakie otwierał w ciągu wielu lat kierowania związkiem OSP”.

W czasie uroczystości wypowiedzieli się również parlamentarzyści. Spieszący na obrady M. Wójcik pogratulował strażakom w imieniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która zajmuje się sprawami ochrony przeciwpożarowej. Powiedział, że strażnica będzie miejscem, które ułatwi pełnienie służby strażakom i przysporzy jednostce więcej ochotników. Zauważył też, że co roku uczestniczy w Imielinie w otwieraniu nowych obiektów (przed rokiem była to hala sportowa przy SP nr 2), co świadczy o rozwoju miasta.

Z kolei senator Cz. Ryszka przywołał strażackie hasło: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” i życzył, by przyświecało strażakom. Życzył im także „bezpiecznej służby, pełnej serdeczności dla ludzi i wdzięczności mieszkańców. Niech was św. Florian wspomaga” - dodał.

- To jeden z najnowocześniejszych obiektów nie tylko w powiecie ale i w województwie – powiedział nam Piotr Szojda, komendant PSP w Tychach. – Wyposażony w odpowiedniej wielkości garaże na sprzęt i pomieszczenia pomocnicze oraz część socjalną, czyli we wszystko, co jest potrzebne strażakom po powrocie z akcji.

Od wielu lat w tej jednostce była prowadzona polityka wymiany sprzętu – aby dostawać go do obowiązujących standardów. Strażacy mają nowoczesne samochody i sprzęt wysokiej klasy, który będzie im służył przez wiele lat, a druhowie coraz lepiej go obsługują i wykorzystują jego walory - jestem o tym przekonany, na co dzień obserwując ich pracę. A to jest bardzo ważne, bo spowodowany rozwojem cywilizacyjnym wzrost interwencji strażaków wymusza ciągłe doskonalenie, wymianę wyposażenia i w tym zakresie jest to jedna z czołowych jednostek w naszym powiecie – dodał komendant. Na koniec życzył im takiego zapału i animuszu, jaki do tej pory prezentują oraz młodego strażackiego narybku czyli następców tych którzy dzisiaj ratują życie, zdrowie i minie mieszkańców.

Uroczystość była okazja do wręczenia odznaczeń: złotych i srebrnych medali za zasługi dla pożarnictwa oraz innych odznaczeń i wyróżnień. Imielińscy strażacy otrzymali również osobowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy od jednostki PSP w Tychach oraz na wypożyczenie łódź ratowniczą od katowickiego WOPR. Bernard Bednorz jako prezes zarządu powiatowego OSP wręczył strażakom ogromną figurę św. Floriana.

Podczas uroczystości wręczono również medale i odznaki.

Kapituła Komandorii Południowej Stowarzyszenia Konfraternia Mazowiecka Odznaki św. Floriana Mazovia w Polsce uhonorowała Jana Chwiedacza, burmistrza Imielina Złotym Krzyżem Św. Floriana za działalność na rzecz społeczeństwa, praw człowieka i ochrony ludności przed zagrożeniami oraz Artura Maronę, prezesa OSP w Imielinie odznaką Św. Floriana.

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Damian Grzyśka i Michał Dombek; srebrnym medalem Artur Marona, Krzysztof Kostka, Kamil Kosecki i Damian Kosecki, a brązowym Marek Waniek.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Jacek Marona i Łukasz Sitko.

Podziękowania od burmistrza za szczególne zaangażowanie w budowę strażnicyotrzymali st. bryg. mgr inż. Piotr Szojda - Komendant Miejski PSP w Tychach, st. kpt. mgr inż. Sebastian Łukowicz - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tychach, st. bryg. w stanie spoczynku Kazimierz Utrata – emerytowany komendant Miejski PSP w Tychach, Artur Marona – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie, projektantom Kornelii Żołnie-Freitag, Mirosławowi Szyndlarowi i Grzegorzowi Freitagowi oraz wykonawcom : Marcinowi Goduli, prezesowi firmy DomiBau oraz Zbigniewowi Sygańcowi, prezesowi firmy FS Instalacje z Katowic.

Podziękowania przekazał również tym wszystkim, którzy swym zaangażowaniem, inicjatywą i pracą mieli swój udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

Użytkownikom nowej remizy życzymy satysfakcji z korzystania z tego obiektu. Niech Święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece i nieustannie strzeże od wszelkich zagrożeń, a dobre zdrowie i wszelka pomyślność niech wspierają wasze poczynania osobiste, zawodowe i społeczne. (zz)