Dziś jest: poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Kontakt

 

 

 

 

URZĄD MIASTA IMIELIN
ul.Imielińska 81
41-407 Imielin
tel. 32 225 55 05 , 32 225 55 06, 32 225 60 94

e-mail: burmistrz@imielin.pl

 

Godziny pracy Urzędu Miasta Imielin : 


Poniedziałek 7.30 -17.00

Wtorek - Czwartek 7.30 -15.30

Piątek 7.30 -14.00


Kasa czynna:

Poniedziałek 7.45 – 17.00 w tym przerwa 13.00 -14.00

Wtorek – Czwartek 7.45–15.30 w tym przerwa 13.00 - 14.00

Piątek 7.45 - 13.00

 

Deklaracja dostępności

 


Bezpośrednie połączenie uzyskamy wybierając numer 32 2254 + nr wewnętrzny

 

 

Nr Biura Oznaczenie Komórka organizacyjne Urzędu Miasta Nr wewnętrzny
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - płace 100
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - płace 101
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - płace 102
14 FB Referat Finansowo-Budżetowy -podatki 103
16 FB Referat Finansow-Budżetowy –podatki 104
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy- środki unijne 133
16B FB Kasa 106
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - księgowość 107
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - budżet 108
16A FB Referat Finansowo-Budżetowy - księgowość 109
22 FB Skarbnik Miasta 110
15 OR Referat Organizacyjny - BOM 115
15 OR Referat Organizacyjny - BOM 116
25 OR Referat Organizacyjny 117
25 OR Referat Organizacyjny 125
20 OR Referat Organizacyjny - Archiwista 119
20 BR Biuro Rady 111
20 BR Biuro Rady 112
20A SM Sekretarz Miasta 114
22   Przewodniczący Rady Miasta 148
23  OR Sekretariat Burmistrza 120
31 Referat Ochrony Środowiska 121
31 Referat Ochrony Środowiska 122
31 Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska 123
26 SO Referat Spraw Obywatelskich -dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja działalności gospodarczej 126
26 SO Referat Spraw Obywatelskich -dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja działalności gospodarczej 127
26 USC Urząd Stanu Cywilnego 127
26B SO Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 124
30 GK Referat Gospodarki Komunalnej Inspektor ds. dróg 130
30 GK Referat Gospodarki Komunalnej 130
30A GK Referat Gospodarki Komunalnej 128
32 ZBM/GK Zastępca Burmistrza/Kierownik Referatu GK 132
33 RP Radca Prawny 144
34 EZKS Kierownik Ref. Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 134
35 OR Informatyk 135
36 EZKS Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 136
37 GK Inspektor ds. informacji niejawnych/ Zarządzanie Kryzysowe 137
38 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Kierownik Referatu 138
38 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 139
38 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Inspektor ds. warunków zabudowy 140
38 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Inspektor ds. planowania przestrzennego 141
38 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz podziałów geodezyjnych 142