Dziś jest: piątek, 14 czerwca 2024 Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

Na mocy Umowy nr 805.28.1422.2024.RFRD z dnia 16 kwietnia 2024 Gmina Imielin
otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 221 894,40 zł z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na realizację  zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego (655038S) w Imielinie”

Całość zadania będzie zrealizowana do końca 2024 roku

Zaplanowano wykonanie przebudowy drogi na odcinku 0,800 km od skrzyżowania z drogą gminną ul. Wandy do drogi powiatowej ul. Nowozachęty.   W ramach inwestycji planuje się: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, regulacje i zabezpieczenia, krawężniki i obrzeża. Odwodnienie odcinka, budowę chodnika, pobocza i zjazdów. Jezdnię, zieleńce i nasadzenia.

Przebudowa drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi tj. zarówno pojazdów jak i pieszych.

 

 

 

Na mocy Umowy nr 805.28.1423.2024.RFRD z dnia 16 kwietnia 2024 Gmina Imielin
otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 965 746,40 zł z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na realizację  zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Hallera (655055S) w Imielinie”

Całość zadania będzie zrealizowana do końca 2024 roku

Zaplanowano wykonanie przebudowy drogi na odcinku 0,830 km od skrzyżowania z drogą powiatową
ul. Św. Br. Alberta  do skrzyżowania z drogą gminną ul. P. Skargi.  W ramach inwestycji planuje się: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, regulacje i zabezpieczenia, krawężniki i obrzeża. Odwodnienie odcinka, budowę chodnika, pobocza i zjazdów. Jezdnię, zieleńce i nasadzenia.

Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Hallera ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi tj. zarówno pojazdów jak i pieszych.

 

 

 

Na mocy Umowy nr 805.28.1148.2023.RFRD.R z dnia 20 września 2023 Gmina Imielin
otrzymała dofinansowanie w wysokości 648 891,00 zł z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na realizację  zadania pn. „Remont drogi gminnej  ul. Sikorskiego (655046S) w Imielinie”
Zadanie realizowane było w terminie kwiecień – listopad 2023r.

Zakres zadania tj. remont jezdni, obejmował odcinek ulicy Sikorskiego rozpoczynając od skrzyżowania z ulicą Wandy (0+000,00) poprzez skrzyżowanie z ulicą Koralową i Malczewskiego, kończąc w obrębie skrzyżowania z ulicą Szaniawskiego (0+703,79).

 

 

 

Na mocy Umowy nr 805.28.1302.2023.RFRD.BRD z dnia 28 listopada 2023 Gmina Imielin
otrzymała dofinansowanie w wysokości 844 356,80 zł z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na realizację  zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Imielinie”

Zadanie realizowane było w terminie kwiecień – listopad 2023r.

W ramach inwestycji wybudowano chodnik  zlokalizowany wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni
ul. Sikorskiego.  Budowa chodnika umożliwi pieszym bezpieczne poruszanie się wzdłuż drogi
na której do tej pory nie było chodnika.  Zakres zadania obejmował  budowę chodnika na  odcinku ulicy Sikorskiego rozpoczynając od skrzyżowania z ulicą Wandy (0+000,00) poprzez skrzyżowanie z ulicą Koralową i Malczewskiego, kończąc w obrębie skrzyżowania z ulicą Szaniawskiego (0+670).

 

Inwestycja obejmie zakresem: przebudowę jezdni, zatoki autobusowej, miejsc postojowych, budowę poboczy, wykonanie odwodnienia. Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały (655032S) i drogi gminnej ul. Klonowej (655036S) w Imielinie”  – dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Wartość dofinansowania: 359 500,00 zł

Termin realizacji zadania: maj- wrzesień 2022

 

W ramach inwestycji planuje się: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, regulacje i zabezpieczenia, krawężniki i obrzeża. Odwodnienie i oświetlenie odcinka. Budowę chodnika, pobocza i ścieżki rowerowej. Jezdnię, zieleńce i nasadzenia. Realizacja zadania pozwoli na: - scalenie komunikacji rowerowej pomiędzy drogami w Imielinie (ul. Drzymały łączy się z drogami, które posiadają ścieżki rowerowe, przebudowa skrzyżowania ul. Klonowej i Drzymały wraz z "odsunięciem " go od przejazdu kolejowego poprawi widoczność a tym samym bezpieczeństwo ruchu, przebudowa skrzyżowania pod kątem prostym poprawi widoczność przez przejazdem kolejowym. Ścieżka rowerowa oraz lepsza jakość dróg ułatwi dotarcie do Centrum Przesiadkowego w Imielinie.