Dziś jest: sobota, 30 września 2023 Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Inwestycja obejmie zakresem: przebudowę jezdni, zatoki autobusowej, miejsc postojowych, budowę poboczy, wykonanie odwodnienia. Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały (655032S) i drogi gminnej ul. Klonowej (655036S) w Imielinie”  – dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Wartość dofinansowania: 359 500,00 zł

Termin realizacji zadania: maj- wrzesień 2022

 

W ramach inwestycji planuje się: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, regulacje i zabezpieczenia, krawężniki i obrzeża. Odwodnienie i oświetlenie odcinka. Budowę chodnika, pobocza i ścieżki rowerowej. Jezdnię, zieleńce i nasadzenia. Realizacja zadania pozwoli na: - scalenie komunikacji rowerowej pomiędzy drogami w Imielinie (ul. Drzymały łączy się z drogami, które posiadają ścieżki rowerowe, przebudowa skrzyżowania ul. Klonowej i Drzymały wraz z "odsunięciem " go od przejazdu kolejowego poprawi widoczność a tym samym bezpieczeństwo ruchu, przebudowa skrzyżowania pod kątem prostym poprawi widoczność przez przejazdem kolejowym. Ścieżka rowerowa oraz lepsza jakość dróg ułatwi dotarcie do Centrum Przesiadkowego w Imielinie.