Dziś jest: sobota, 21 maja 2022 Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r właściciel/współwłaściciel lub zarządca budynku/lokalu mieszkalnego, jak również budynku/lokalu niemieszkalnego ma obowiązek złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie, deklarację. Ewidencja ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie całego kraju.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet rejestrując się poprzez stronę www.zone.gov.pl Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie posiada się dostępu do Internetu deklarację można złożyć osobiście w urzędzie  właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. Druk deklaracji do wydruku znajduje się na stronie https://zone.gunb.gov.pl w zakładce do pobrania.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw, uruchomionych przed 1 lipca 2021r., czas na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy budynków mają do 12 miesięcy od w/w daty.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchamianych po 1 lipca 2021 r., termin wynosi do 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy,
  • Adres e-mail również opcjonalnie,
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepłaźródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

W Urzędzie Miasta Imielin deklaracje przyjmuje Biuro Obsługi Mieszkańca, znajdujące się na parterze budynku naprzeciwko kasy, w godzinach pracy urzędu.

Załączniki