Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

zbiornik Dziećkowice

 

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź
na realne potrzeby

 

 

"Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II ( obszar 1,1a)"

 

 


        Od maja 2009 roku do grudnia 2010 Miasto Imielin realizowało projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa Priorytetu V Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Przedmiotem Projektu była budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Imielin w systemie podciśnieniowo-grawitacyjnym o łącznej długości 35 913 mb i pompowni próżniowo-tłocznej. Dzięki tej inwestycji kolejne 500 domów i ponad 2000 mieszkańców zostało podłączonych do nowej sieci powstałej na terenie miasta. Sieć objęta jest monitoringiem, który pozwala kontrolować pracę pompowni i kanalizacji tym samym od 2011 roku długość funkcjonującej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 69 km i wspomagają ja trzy pompownie.
Realizacja Projektu stanowił drugi etap programu rozwiązującego kompleksowo gospodarkę ściekową na terenie aglomeracji Imielin, celem ochrony Zbiornika Wody Pitnej.
Inwestycja wartości 21,6 mln złotych otrzymała 14,6 mln zł czyli w 69,69% finansowana była ze środków Unii Europejskiej natomiast środki własne pochodzą z budżetu miasta oraz umorzonych pożyczek, które zaciągnęło miasto w latach 2006-2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zgodnie z umową miało obowiązek przekazać środki na inwestycje ekologiczną.

                          

 

 „Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum:

 

- "Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 1,1a)" - 12.06.2009 r.

 

- "Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 1,1a)" - 18.08.2009 r.

 

- "Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 1,1a)" - 06.01.2010 r.

 

- "Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 1,1a)" - 30.07.2010 r.

 

- "Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 1,1a)" - październik 2010 r.