Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

KZK GOP

 

 

 

Śląska Karta Usług Publicznych”

 

W listopadzie 2009 r. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, którego Miasto Imielin jest członkiem, jako Lider Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w 85% przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) ma na celu wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Realizacja projektu pozwoli na szeroką promocję społeczeństwa informacyjnego, poprzez upowszechnienie płatności bezgotówkowych. ŚKUP jako elektroniczny instrument płatniczy będzie pozwalała na dokonywanie płatności bezgotówkowych za usługi publiczne świadczone na terenie gmin KZK GOP oraz Tychów i Jaworzna. Dzięki karcie możliwe będzie dokonywanie płatności za przejazd komunikacją publiczną, wstęp do gminnych obiektów sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych. Dodatkowo karta będzie mogła służyć jako identyfikator mieszkańca, kartę biblioteczną itp. Przewiduje się możliwość użycia ŚKUP w roli nośnika certyfikatu podpisu elektronicznego. Dedykowana aplikacja elektroniczna, w którą wyposażona będzie karta pozwoli na pozyskiwanie danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania instytucji biorących udział w realizacji projektu (źródło danych do analiz). Gmina zostanie wyposażona w moduły do pobierania opłat, pozwalające jednocześnie na identyfikację posiadacza karty.

Projekt realizowany będzie w latach 2010- 2013 i będzie kosztował budżet miasta 11 500 zł natomiast zapewnienie utrzymanie trwałości projektu w latach 2013-2018 19 976 zł.

 

http://kzkgop.org/skup/