Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

SEKAP

 

 

 

„Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e- usług oraz integracji

z SEKAP”

 

 

W lutym 2008 roku Urząd Miasta postanowił w ramach umowy konsorcjum (Fundacja Informatyki i Zarządzania z Łodzi jako lider oraz gminy- partnerzy projektu : Goczałkowice-Zdrój, Psary, Mierzęcice, Szczyrk, Lędziny, Imielin i Powiat Zawierciański) złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmował :

 • dostawy, instalacje i konfiguracje oprogramowania składające się na system obiegu dokumentów oraz narzędzi integracji z katalogiem usług publicznych udostępnianych przez Platformę e-Usług Publicznych oraz platformę formularzy elektronicznych

 • dostawy, instalacje i konfiguracje elementów platformy sprzętowej

 • szkolenia użytkowników i administratorów

 

Projekt rozwija oraz upowszechnia w województwie śląskim ofertę usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną, opracowanych i wdrożonych w projekcie SEKAP.

 

Projekt ten przyczyni się do :

 • wzrostu liczby usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną

 • zwiększenia efektywności pracy administracji

 • umożliwienia obywatelom korzystania usług administracji, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, czy na poczcie

 • obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych

 • poprawy warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

 • zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców.

 

W ramach realizacji projektu miasto zakupiło :

 • oprogramowanie do serwera

 • oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z Systemem Przepływu Pracy – licencja dla 50 użytkowników

 • serwer

 • 12 stacji roboczych

 • 2 skanery dokumentów

 • system zabezpieczeń sieciowych

 • sieciowe urządzenie archiwizujące

 • przełącznik sieciowy

 • 3 zestawy podpisu elektronicznego

 • drukarka sieciowa

 

a także w ramach zamówienia firma dokonała instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu.

 

Projekt wartości 165 000 złotych w 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej natomiast pozostałe 15% to środki własne pochodzące z budżetu miasta.