Dziś jest: środa, 27 października 2021 Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

stypendia sportowe

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioski o przyznanie na rok 2022 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2021 roku.

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale  Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin oraz zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia  27 marca 2019 roku.

O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 roku życia  i spełnią kryteria określone w :

- Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku,

- Uchwałe Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku,

Wyżej wymienione uchwały są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin.

Stypendium na 2022 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2021 roku).

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2022 rok należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Imielin (pokój 15, parter) w Imielinie ul.Imielińska 81 w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku, uwzględniając wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w 2021 roku /druk wniosku dostępny jest na stronie www.imielin.pl /. 

 

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34, lub 36) telefon 32 22 54 134.

 

Burmistrz Miasta Imielin
Jan Chwiędacz

 

Imielin, dnia 25 października 2021 roku

 

do pobrania:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO NA 2022  ROK 

klauzula informacyjna stypendium sportowe

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

 

Uchwała Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

 


ROK 2021

 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Imielin o przyznaniu  stypendiów sportowych Miasta Imielin na 2021 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2020 najlepszym zawodnikom z Imielina.

 


ROK 2020

 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Imielin o przyznaniu  stypendiów sportowych Miasta Imielin na 2020 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2019 najlepszym zawodnikom z Imielina.

 


ROK 2019

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o przyznanych stypendiach na 2019 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2018 najlepszym zawodnikom z Imielina.

 

ROK 2018

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o przyznanych stypendiach sportowych na 2018 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2017 najlepszym zawodnikom z Imielina