Dziś jest: czwartek, 30 maja 2024 Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Ochrona powietrza w mieście

 

Gmina Imielin realizuje zadania polegające na ograniczeniu emisji z instalacji grzewczych, w których następuje spalanie paliw stałych poprzez opracowanie zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów ograniczenia niskiej emisji , który dąży do poprawy jakości powietrza , a nadto do zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko.

Programy realizowane przez miasto :

 

W roku bieżącym Gmina Imielin przystąpiła do sporządzenia inwentaryzacji kotłów CO w budynkach położonych na terenie naszego miasta. Działanie to ma na celu sprawdzenie struktury źródeł ogrzewania na terenie naszego miasta oraz określenie ilości kotłów, które w nadchodzących latach należy jeszcze wymienić. Zebrane informacje pomogą w podjęciu decyzji o uruchomieniu w kolejnych latach, atrakcyjnego dla mieszkańców programu dofinansowań do wymiany nieekologicznych kotłów.

Gorąco zachęcamy wszystkich do wypełnienia poniższej ankiety.

Ankieta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wniosku o dofinansowanie.

Zachęcamy do wypełnienia:  ANKIETA INWENTARYZACJI KOTŁÓW CO

oraz do zapoznania się z  Klauzulą informacyjną RODO  do ankiety inwentaryzacji kotłów co

  Znalezione obrazy dla zapytania: ankieta

 

wiecej o projekcie

 Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego, Gmina Imielin zamierza ubiegać się  o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot projektu zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Imielin.

Z możliwości udziału w projekcie wykluczone będą budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza oraz działalność agroturystyczna.

wiecej o programie

  

Rada Miasta Imielin określiła w podjętej w czerwcu 2017 roku Uchwałe Nr XXXIII/195/2017 (z 28 czerwca 2017r.)  : "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 ", polegający na uruchomieniu przez Gminę systemu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w latach 2017-2019.

wiecej o programie ....