Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Miejska Orkiestra Dęta

Imielińska Orkiestra Dęta

 

 

    Dokładna data powstania orkiestry dętej w Imielinie nie jest znana. Wiadomo, że niemal wszyscy jej członkowie grali początkowo w chełmskiej parafii Trójcy Przenajświętszej, do której Imielin należał przez ponad 100 lat. Dopiero po wybudowaniu kościoła (1912) i erygowaniu imielińskiej parafii (1925) miejscowi muzycy stopniowo coraz częściej zbierali się przy własnej świątyni i upiększali lokalne uroczystości religijne. Pierwsza pisemna wzmianka o orkiestrze pochodzi z 1925 roku. W „Gościu Niedzielnym”  z 19 lipca napisano m.in., iż z okazji odpustu „podczas obiadu wykonał p. Sojka ze swą wyborną orkiestrą koncert przed plebanią”.

 

    Prawdopodobnie pierwszym kapelmistrzem był zespołu był właśnie wspomniany Klemens Sojka. W orkiestrze grali także jego bracia i całe rodziny Drobców, Raków oraz wielu innych „muzykantów”. Zespół nie ograniczał się tylko do gry w święta kościelne, ale występował także podczas różnych uroczystości świeckich (np. dożynki, imprezy Sokoła) i towarzyskich. Orkiestra liczyła w tym czasie ok. 20 członków.

 

    W okresie okupacji jej działalność ograniczała się jedynie do występów w imielińskiej świątyni. Po wojnie wznowiła działalność, a kapelmistrzem został syn zmarłego w 1946 Klemensa – Józef Sojka, później zastąpiony przez Franciszka Wioskę. W latach 60-tych ponownie kierownictwo zespołu objął Józef Sojka. Przez kilkanaście następnych lat orkiestra znowu grała głównie podczas świąt kościelnych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, odpust parafialny itp.) oraz sporadycznie uświetniała różnego rodzaju festyny i zabawy.

 

    Radykalna zmiana nastąpiła w 1990, kiedy zespół został objęty patronatem Związku Górnośląskiego i rozpoczęły się regularne próby w sali Świetlicy Środowiskowej. Kapelmistrz Józef Sojka wznowił też nauczanie gry na instrumentach dętych uzdolnionej muzycznie młodzieży. Po jego śmierci kierownictwo zespołu objął Julian Gołupkiewicz z Jaworzna, a gdy i on zmarł, szefem zespołu został Paweł Król z Hołdunowa. W 1995, po odzyskaniu samorządności przez Imielin, orkiestra objęta została patronatem Miasta. Od 2000 ma swoją siedzibę w Domu Kultury Sokolnia.

 

    Obecnie zespół liczy ok. 50 członków. W lutym 2008, wobec ciężkiej choroby dyrygenta Pawła Króla, kierownictwo artystyczne orkiestry objął jego syn Andrzej – zawodowy muzyk. Zespół regularnie występuje podczas wszystkich uroczystości miejskich dając średnio 8 koncertów w ciągu roku. Uczestniczy także w ważniejszych uroczystościach religijnych, nie tylko w Imielinie (dwukrotnie koncertował przy kościele w Mysłowicach-Bończyku) oraz powiatowych i wojewódzkich.

 

    W ciągle poszerzanym repertuarze Imielińskiej Orkiestry Dętej znajdują się aranżacje muzyki klasycznej, operetkowej, filmowej, popularnej, marsze, pieśni patriotyczne i kościelne. W roku  2011 orkiestra nagrała swoją pierwszą płytę CD.