Dziś jest: sobota, 20 lipca 2024 Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Odpady komunalne

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych oraz Biuro Obsługi Klienta

ul. Nowozachęty
41-407 IMIELIN
tel. 730 973 707

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek, wtorek, czwartek,piątek:
od 9.00 do 17.00,
środa: od 11.00 do 19.00,
sobota: od 10.00 do 15.00.

 

 

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 rok.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta Imielin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji tej właściciel nieruchomości podaje, w zależności od typu i funkcji danej nieruchomości, ilość zamieszkujących ją osób (nieruchomości zamieszkałe), przewidywaną ilość pojemników (nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady) bądź też obie informacje jednocześnie (nieruchomości mieszane - w części zamieszkała a w części niezamieszkała) lub też na której znajduje się domek letniskowy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin

Ponadto właściciel nieruchomości deklaruje, czy wytworzone przez niego odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny czy w sposób nieselektywny. Wzór deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte określa uchwała Rady Miasta.

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021 rok

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi dodatkowe (GRUZ)

 

Uchwała Nr XXIV/180/20 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Imielin oraz określenie warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Harmonogramy, Wzory, projekty

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Materiały edukacyjne

Nowa usługa w odbiorze odpadów komunalnych - odpady biodegradowalne-kuchenne

Selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych - ulotka informacyjna

 

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"

 


Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Informacje

 

Uchwały i Zarządzenia

 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Nieczystości ciekłe