Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Gdzie to załatwić...

Referat Finansowo-Budżetowy

 

- podatek leśny

- podatek rolny

- podatek od nieruchomości

- podatek od środków transportu

 

Referat Spraw Obywatelskich

 

- dowody osobiste

- ewidencja ludności

- działalność gospodarcza

- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 Urząd Stanu Cywilnego

 

- rejestracja małżeństw

- rejestracja zgonów

- wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego

- przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie

- odtworzenie, sprostowanie aktu stanu cywilnego

- uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

- zmiana imion i nazwisk

- wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

Referat Gospodarki Komunalnej

 

- zajęcie pasa drogowego

- zajęcie pasa - budowa zjazdu

 

 Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

 

- plany miejscowe

- warunki zabudowy

- wypisy i wyrysy z planu miejscowego

- opinia o zgodności projektu podziału

- decyzja zatwierdzająca projekt podziału

- nadanie numeru porządkowego

 

Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

 

- stypendia naukowe

- stypendia sportowe

- refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników

- dowóz dzieci niepełnosprawnych

- objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Imielin