Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

MOPS

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELINIE

adres:                ul. Imielińska 87

telefon:                32/ 225-57-46

e-mail:              biuro@mopsimielin.pl

                           swietlica.imielin@wp.pl

 

strona internetowa:             www.mopsimielin.naszops.pl


kierownik:                 Agnieszka Sorek
                                      tel. 32/ 318-29-76

 

 

CZYNNY W PONIEDZIAŁEK OD 7.30 DO 17.00

WTOREK – CZWARTEK OD 7.30 DO 15.30

PIĄTEK OD 7.30 DO 14.00

 

KASA OŚRODKA
 

CZYNNA W PONIEDZIAŁEK OD 9.00 DO 16.30

WTOREK – CZWARTEK OD 9.00 DO 15.00

PIĄTEK OD 9.00 DO 13.30

 


Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
w poniedziałki od 14.00 do 17.00.

 


Informator zawierajacy bazę teleadresową instytucji, które realizują działania wobec osób stosujących przemoc w rodziniena terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 - bazy danych teleadresowych

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

BEZPŁATNA MASECZKA DLA SENIORA!

Przypominamy, że w czwartek 16 kwietnia w życie wchodzi przepis nakazujący
zasłanianie ust i nosa wszystkim osobom przebywającym poza miejscem zamieszkania.
 
Wszystkich seniorów oraz osoby, które nie są w stanie zakupić maseczki, prosimy o kontakt telefoniczny z MOPS w Imielinie.
 
Dostępne także maseczki dla dzieci.

tel. 32/2255746

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 plus OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

 

 

 

Świadczenie wychowawcze 500 plus od 1 lipca 2019 roku przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny oraz bez wymogu ustalania alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 

Termin składania wniosków i przyznawania świadczeń:

- od 1 lipca 2019 roku - wnioski składane elektronicznie

- od 1 sierpnia 2019 roku – wnioski składane w formie papierowej.

 

W przypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonego w okresie od 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.

 

Uwaga! Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

 

Kolejne terminy składania wniosków:

- od 1 lutego 2021 roku – wnioski elektroniczne

- od 1 kwietnia 2021 roku – wnioski papierowe.

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus


 

Wzory wniosków można również pobrać klikając w link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

 

 ŚWIADCZENIE ''DOBRY START'' 300 PLUS

 

 

Od 1 sierpnia 2019 r. możliwe jest przyznanie świadczenia „Dobry Start” na dzieci, które od roku szkolnego 2019 / 2020 będą się uczyć w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych.

 

Termin składania wniosków:

- od 1 lipca 2019 roku - wnioski składane elektronicznie

- od 1 sierpnia 2019 roku – wnioski składane w formie papierowej.

 

Wnioski złożone po 30 listopada nie będą rozpatrywane. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja uzyskania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”, świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli w okresie, pomiędzy 1 lipca a 30 listopada, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku są dostępne pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-dobry-start

 

OKRES ZASIŁKOWY 2019/20120

 

Termin składania wniosków o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

- od 1 lipca 2019 roku - wnioski składane elektronicznie

- od 1 sierpnia 2019 roku – wnioski składane w formie papierowej.

 

Wzory wniosków można również pobrać klikając w link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

 

 

Centrum Usług Społecznych w Lędzinach już otwarte.

 

28 lutego 2020 w dawnym budynku maszyn wyciągowych w Lędzinach przy Lędzińskiej 24 otwarto Centrum Usług Społecznych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Będą się tu mieścić: powiatowy dzienny dom pomocy społecznej, klub seniora, mieszkania dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz mieszkania dla ofiar przemocy domowej.

 


wiadomosci archiwalne

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie informuje o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

  • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) od 01.08.2018 r.

  • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2018r.

  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od01.08.2018r.

  • świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2018r.

Zachęcamy osoby składające wniosek o w/w świadczenia do składania wniosków drogą elektroniczną już od 01.07.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie MOPS Imielin od 01.07.2018 r.

Wzory wniosków można również pobrać klikając w link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

 

 

 

Realizacja programu "Dobry start"

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w bieżącym roku po raz pierwszy rusza rządowy program „Dobry start”,mający na celu wsparcie rodzin w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu "Dobry start" :

- w formie elektronicznej - już od 1 lipca 2018

- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018

Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku. Świadczenie wynosi jednorazowo 300 zł i nie jest uzależnione od dochodu.

Więcej informacji pod adresem https://www.mpips.gov.pl/DobryStart


 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie, w związku z rozpoczynającym się nowym  się okresem zasiłkowym świadczenia wychowawczego 500+   publikuje niezbędne informacje dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dopłat do przejazdów w sieci MZK dzieci i młodzieży uprawnionej do zasiłku rodzinnego.

 

Komunikat MOPS w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2017/2018.

 

Wiecej informacji o Programie  Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nowe wzory wniosków o świadczenie wychowawcze dostępne do pobrania: TUTAJ

 

 

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

 

Informacja dotycząca realizacji programu "Rodzina 500 plus"

 

RODZINA 500 + - WYJAŚNIENIE KROK PO KROKU

 

Projekty, uzyskane dofinansowania :

ROK 2019

Sejmik Województwa Śląskiego w 2019r. przyznał Miastu Imielin dotację w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019r.” w wysokości 10.710 zł na realizację zadania o nazwie „Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego”.

 

ROK 2018

Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie Imielin dotację w wysokości 20.720,00 zł w ramach konkursu pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację Zadania nr 2 przewidzianego do realizacji przez gminy województwa śląskiego pn.: „Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Być sobą” realizowanego przez Świetlicę Socjoterapeutyczną.

 

ROK 2017

Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie Imielin dotację w wysokości 5.100,00 zł w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku

 

Projekt „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie”

 

Rok 2016

Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie Imielin dotację w wysokości 18.000,00 zł w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016r.

 

 

Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie Imielin dotację w wysokości 24.000,00 zł na realizację zadania "Wzmocnienie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej" 

 

 

 Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie Imielin dotację w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania "Wzmocnienie działalności świetlicy Socjoterapeutycznej".

 

 

 Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie Imielin dotację w wysokości 39.950 zł na realizację zadania „Wsparcie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

 

 

STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017

 

  

PRACOWNICY SOCJALNI

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

PLIKI  DO POBRANIA:

 

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKU

 

OŚWIADCZENIE

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH