Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

RPO WSL

Projekty zgłoszone

 


Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
"Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e- usług i integracji z SEKAP" -

Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno -ściekowa
"Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 1,1a)"

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty
"Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie przy ulicy Sapety"
"Budowa hali widowiskowo - sportowej"

Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno -ściekowa
"Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 2)"

 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

"Śląska Karta Usług Publicznych"

 

Projekty dofinansowane

 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
"Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e- usług i integracji z SEKAP" - więcej

Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno -ściekowa
"Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 1,1a)" - więcej

 

 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
"Śląska Karta Usług Publicznych" - więcej

 

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty
"Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie przy ulicy Sapety" - więcej