Dziś jest: sobota, 02 marca 2024 Imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Program "Czyste Powietrze"

 

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 456

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  412

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  300

Kwota wypłaconych dotacji: 3 705 360,08

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

 

Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Urząd Miasta Imielin

ul. Imielińska 81

41-407 Imielin


nr telefonu: 32 22 54 146. Jeśli nie odbieramy oznacza to, że właśnie obsługujemy mieszkańców.
parter, pokój nr 12

Punkt czynny od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00 do 10:30

 

Strona dedykowana:  https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Program "Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie 19.12.2023

 

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z dnia 24.07.2023 r. w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu "Czyste Powietrze"

 

Program „Czyste Powietrze”- zaproszenie na spotkanie

 

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

 

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Od 3 stycznia 2023 r. nowa wersja programu. Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

https://www.wfosigw.katowice.pl/2-uncategorised/2832-zmiany-w-programie-czyste-powietrze.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-czyste-powietrze-2023.html

 

Spotkanie informacyjne w ramach programu "Czyste Powietrze"

 

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 25.01.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 3 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” ORAZ O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2 .

Więcej informacji na stronie:

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjentow-uprawnionych-do-najwyzszego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-3-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-oraz-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-w-zakresie-czesci-1-i-czesci-2.html

 

Gminny punkt konsultacyjno- informacyjny programu "Czyste Powietrze"

Od 21 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta Imielin został uruchomiony Punkt konsultacyjny rządowego programu "Czyste Powietrze". Punkt konsultacyjny będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 10:30. Informacje o programie można uzyskać wyłącznie ww. wyznaczonych godzinach pod numerem telefonu:
(32) 22 54 146.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu pod w/w nr telefonu.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


 

Załączniki