Dziś jest: wtorek, 16 kwietnia 2024 Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Stowarzyszenie Kulturalne "Sokól"

STOWARZYSZENIE KULTURALNE "SOKÓŁ" W IMIELINIE

KRS NR 0000046307

Drugie ćwierćwiecze Stow. Kult. „Sokół”

Założone w 1996 roku Stowarzyszenie Kulturalne „Sokół” obchodziło w ubiegłym roku swoje 25-lecie. Jednym z założycieli i pierwszym prezesem był prof. Józef Śleziona. W pierwszych latach swojego istnienia Stowarzyszenie zajmowało się animacją życia kulturalnego Imielina, który w tym czasie (1995) odzyskał samorządność. Efektem były liczne koncerty, wystawy plastyczne i inne imprezy kulturalne. W 2000 roku otwarty został Dom Kultury „Sokolnia” a później Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. Instytucje te w dużym stopniu przejęły zadania, którymi do tej pory zajmował się „Sokół”, jednak Stowarzyszenie nie zawiesiło swej działalności współpracując z w/w placówkami, a także samodzielnie realizując różne przedsięwzięcia, takie jak Przeglądy Młodych Talentów i in. Ostatnio zajmowało się m.in. organizacją dwóch wystaw imielińskich grupy plastycznej „Kastalia”  na Węgrzech (Budapeszt i Győr) i organizacją obchodów 150-lecia poczty w Imielinie (okolicznościowa pocztówka i znaczek).

25 lutego 2022 roku odbyły się kolejne wybory do władz (zarządu) Stowarzyszenia Kulturalnego „Sokół” w Imielinie. Prezesem został wybrany ponownie Ireneusz Starczynowski a wiceprezesem Roman Jochymczyk. Funkcję sekretarza będzie pełnił Józef Dziubany, skarbnikiem została Gabriela Jochymczyk. 

W 2022 roku Stowarzyszenie Kulturalne “Sokół” otrzymała z budżetu miasta Imielin dotację w wysokości 19.000,00 zł na realizację zadania "Dokumentacja audiowizualna działalności artystycznej chóru Harfa z Imielina pod dyrekcją R.Jochymczyka podczas koncertu jubileuszowego z okazji 60-lecia zespołu w dniu 23.04.2022 w Kościele M.B. Szkaplerznej w Imielinie "

 Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 23 marca 2022 roku do dnia 24 maja 2022 roku.

Rok 2021

 "Promowanie osiągnięć artystycznych plastyków z grupy “Kastalia” zrzeszającej amatorów i artystów plastyków działających na terenie Imielina." w okresie od  20.09.2021r. do 22.11.2021r. na podstawie Umowy Nr  162/2021 z dnia 15 września 2021 roku  zadanie realizowało Stowarzyszenie Kulturalne Sokół w Imielinie.

Na realizację zadania przekazano kwotę 4.320,00 zł z budżetu miasta Imielin.

Projekt rozpoczął się  20.09.2021r., zakończył  22.11.2021r. Odbyły się dwie wystawy : pierwsza  w Domu Polskim w Budapeszcie, a druga w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Jana III Sobieskiego w Györ.

Wernisaż plastyków, autorek prac z grupy Kastalia w Budapeszcie rozpoczął się uroczystym otwarciem wystawy w niedzielę  26.09.2021r., wspólnym spotkaniem plastyków z Imielina z plastykami i działaczami kultury z Węgier i zaproszonymi gośćmi. Do stolicy Węgier udały się plastyczki : Urszula Figiel, Iwona Simka-Surma, Katarzyna Gawlik, Sandra Gawlik. W otwarciu wystawy wzięli udział Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jadwiga Mikunda, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Sokół” Ireneusz Starczynowski oraz Sekretarz Miasta Imielin Bożena Cała. Ze strony gospodarzy na otwarcie wystawy przybyły m.in.: Ewa Ronayné Słaba - rzecznik do spraw polskich przy Parlamencie Węgier, Joanna Urbańska - dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Alfred Wtulich - prezes Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema, ks. Krzysztof Grzelak - proboszcz Polskiej Parafii Personalnej oraz przedstawiciele polskich samorządów na Węgrzech.

Wspólne spotkanie pozwoliło na prezentację prac imielińskich plastyków poza granicami Polski, nawiązanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń, a także zaproszenie artystów plastyków  z Budapesztu do Imielina.

W podziękowaniu za zaproszenie i organizację całej imprezy na ręce Moniki Molnárné-Sagun przekazano obraz Urszuli Figiel „Złoty kościół”, który przedstawia imielińską świątynię.

zdjęcia z wydarzenia: https://www.facebook.com/SokolniaDomKultury/posts/2968901553326730

 

 strona internetowa Chóru "Harfa" :  http://www.chorharfa.pl/

 

Jako organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Kulturalne Sokól w imielinie od dnia 11 października 2019r. do 30 grudnia 2019r.  realizowaliśmy zadanie publiczne pod tytułem:"Promocja działalności muzycznej przez chór „Harfa” z Imielina podczas koncertów na terenie Polski". Miasto Imielin na realizacje zadania przekazało kwotę 10.000,00 zł.