Dziś jest: czwartek, 27 czerwca 2019 Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Środki zewnętrzne

PROJEKT : Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie

 

 

Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie

W dniu 19 października 2017r. została podpisana umowa Nr UDA-RPSL.04.05.01-24-00D3/17-00 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Imielin na dofinansowanie zadania p.n. Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie.

Projekt o wartości 2 358 883,43 zł został dofinansowany w kwocie 866 722,94 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

Projekt dofinansowano  przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" w wysokości 1 400 000,00 zł

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności transportu publicznego w Imielinie. Realizacja celu wpłynie na równoważenie mobilności w mieście, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:

- udostępnienie centrum przesiadkowego pozwalającego na uczestnictwo w transporcie multimodalnym (samochód, pociąg, autobus, rower),

- poprawa komfortu podróżowania pasażerów transportu publicznego,

- ułatwienie dostępu do komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Termin realizacji projektu to 30 listopada 2017 – 28 grudnia 2018 roku.

 

 

PROJEKT : „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 3 i obszar 4).”

 

PROJEKT : „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 3 i obszar 4).”

 

 

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Projekt "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie"

 

 

 

 

RPO WSL