Dziś jest: piątek, 14 czerwca 2024 Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

 

 

Zestawienia wykonawców, dostawców i urządzeń zakwalifikowanych do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Imielin na lata 2024-2026 – w roku 2024 

 

Oświadczenia o wyborze wykonawcy modernizacji i urządzenia w ramach PONE w roku 2024

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2023r. - Inwentaryzacja urządzeń grzewczych

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2023r. - spotkanie z wykonawcami i wystawa urządzeń

 

 

 Informacja o Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Imielin.

 

ETAP - I rok 2024

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę kotła grzewczego CO w 2024 roku. - przedłużenie terminu składania wniosków

 

Urząd Miasta Imielin informuje, że termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę starego kotła na paliwo stałe na nowe urządzenie grzewcze (kocioł gazowy lub pompę ciepła) został przedłużony do 30 kwietnia 2024 r.
Druki wniosków o przyznanie dotacji można pobrać na stronie www.imielin.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 15) Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81. Wypełniony wniosek prosimy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są w regulaminie oraz w Referacie Ochrony Środowiska (tel. 32 2254121 oraz 32 2254123).

 

WNIOSEK

Uchwała Nr LXIV/444/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin

 

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę kotła grzewczego CO w 2024 roku.

Urząd Miasta Imielin informuje, że od 25 marca do 12 kwietnia 2024 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca (pokój nr 15) można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę starego kotła węglowego na nowe urządzenie grzewcze (kotły gazowe lub pompy ciepła) w ramach gminnego "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2024-2026 etap I - rok 2024".

W roku bieżącym zaplanowano 40 realizacji. Dofinansowanie wynosi 80% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 8 tyś. złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są w regulaminie oraz w Referacie Ochrony Środowiska (tel. 32 2254121 oraz 32 2254123).

 

WNIOSEK 

 

Uchwała Nr LXIV/444/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin

 

Nabór wykonawców w ramach PONE dla miasta Imielin - rok 2024

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza nabór Wykonawców (instalatorów), którzy chcą wykonać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2024-2026 - rok 2024.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych starego typu na kotły gazowe lub pompy ciepła. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załącznikach do "Warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2024-2026 - rok 2024".

Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w Biurze Obsługi Mieszkańca (p. 15) Urzędu Miasta Imielin z zaznaczeniem na kopercie -,,Wykonawca PONE Imielin 2024", w terminie do 31 maja 2024 r. do godziny 12:00.

 

Załączniki

 

 

ETAP - III rok 2023

 

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023 – etap III - rok 2023 r.

 

W roku 2023 Urząd Miasta Imielin kontynuował realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2021 - 2023”.

W ramach III etapu Programu w 2023 r. zlikwidowano 80 starych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) i zamieniono je na nowoczesne źródła ogrzewania. Zamontowano 66 kotłów gazowych oraz 14 pomp ciepła.

W roku 2023 łączna wartość zadania wyniosła 1 871 121,49 zł.

Każdy mieszkaniec miasta, biorący udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2021 - 2023” w 2023 r., otrzymał łącznie 8 000,00 zł dofinansowania do wymiany kotła.

Na dofinansowanie zadania wydatkowano łącznie kwotę 640 000 zł, co pokryte został środkami
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 494 510 zł oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 145 490 zł.

 

Nabór wykonawców w ramach PONE dla miasta Imielin - rok 2023

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza nabór Wykonawców (instalatorów), którzy chcą wykonać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2021-2023 - rok 2023.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych starego typu na kotły gazowe lub pompy ciepła. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załącznikach do "Warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2021-2023 - rok 2023".

Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w Biurze Obsługi Mieszkańca (p. 15) Urzędu Miasta Imielin z zaznaczeniem na kopercie -,,Wykonawca PONE Imielin 2022", w terminie do 9 czerwca 2023 r. do godziny 12:00.

Załączniki

 

 

Nabór dodatkowy wniosków na wymianę kotła grzewczego w 2023 r.

Przedłużamy termin na składanie wniosków na wymianę kotła grzewczego w 2023 r do dnia 5 maja.

Urząd Miasta ogłasza nabór dodatkowy wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę starego kotła na nowe urządzenie grzewcze w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2021-2023-III etap- rok 2023.

Wnioski można składać do 5 maja 2023 r ( piątek) do  godz. 14.00

 

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę kotła grzewczego CO w 2023 roku.

Urząd Miasta Imielin informuje, że od 20 marca do 14 kwietnia 2023r. będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę starego kotła węglowego na nowe urządzenie grzewcze (kotły gazowe lub pompy ciepła) w ramach gminnego "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2021-2023 etap III - rok 2023".

W roku bieżącym, tak jak i w poprzednich latach tej edycji programu, zaplanowano 80 realizacji. Dofinansowanie wynosi 80% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 8 tyś. złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są w regulaminie oraz w Referacie Ochrony Środowiska (tel. 32 2254121).

Załączniki:

Wniosek PONE 2021-2023

Regulamin PONE 2021-2023

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

ETAP - II rok 2022

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023 – etap II - rok 2022 r.

 

W roku 2022 Urząd Miasta Imielin kontynuował realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2021 - 2023”.

W ramach II etapu Programu w 2022 r. zlikwidowano 80 starych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) i zamieniono je na nowoczesne źródła ogrzewania. Zamontowano 60 kotłów gazowych oraz 20 pomp ciepła.

W roku 2022 łączna wartość zadania wyniosła 1 871 966,85 zł.

Każdy mieszkaniec miasta, biorący udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2021 - 2023” w 2022 r., otrzymał łącznie 8 000,00 zł dofinansowania do wymiany kotła.

Na dofinansowanie zadania wydatkowano łącznie kwotę 640 000 zł, co pokryte zostało środkami

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w wysokości 366 695 zł oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 273 305 zł.

 

Urząd Miasta ogłasza nabór dodatkowy wniosków na 1 wolne miejsce o przyznanie dotacji celowej na wymianę starego kotła węglowego na nowy  kocioł gazowy w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w  2022 r.

Wnioski można składać do  28 października 2022 r (piątek) do  godz. 14.00

Przedłużamy termin na składanie wniosków na wymianę kotła grzewczego w 2022 r do dnia 31 sierpnia.

Nabór dodatkowy wniosków na wymianę kotła grzewczego w 2022 r.

Urząd Miasta ogłasza nabór dodatkowy wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę starego kotła na nowe urządzenie grzewcze w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2021-2023-II etap- rok 2022.

Wnioski można składać od 8.08 sierpnia 2022  do 19 sierpnia 2022 do  godz. 14.00

 

Nabór dodatkowy wniosków na wymianę kotła grzewczego w 2022 r.

Urząd Miasta ogłasza nabór dodatkowy wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę starego kotła na nowe urządzenie grzewcze w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2021-2023-II etap- rok 2022.

Wnioski można składać do  23 września 2022 r (piątek) do  godz. 14.00

 

Spotkanie informacyjne, wystawa kotłów w ramach PONE 2022 r.

Urząd Miasta Imielin oraz Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023 - rok 2022”  zapraszają osoby, które złożyły wnioski o wymianę starego urządzenia grzewczego i zostały zakwalifikowane do udziału w Programie PONE w roku bieżącym  na spotkanie informacyjne połączone z wystawą kotłów, które odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r ( sobota) od godziny  9:00 do 11:00.

Spotkanie przedstawicieli Operatora z uczestnikami Programu oraz Wykonawcami, odbędzie się na parkingu przy Domu Kultury SOKOLNIA przy ul. Imielińskiej 29.

Nabór Wykonawców w ramach PONE dla miasta Imielin - rok 2022

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę kotła grzewczego CO - rok 2022

 

ETAP - I rok 2021

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023 – etap I rok 2021 r.

W roku 2021 Urząd Miasta Imielin przystąpił do realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2021 - 2023”.

W 2021r. złożone zostały 132 wnioski od osób, które w latach poprzednich nie uzyskały od gminy dotacji na wymianę kotła. W drodze losowania wybrano 80 wnioskodawców. Pozostali Wnioskodawcy, zgodnie z regulaminem, przeszli do realizacji w roku 2022r.

W ramach I etapu Programu w 2021 r. zlikwidowano 80 starych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) i zamieniono je na nowoczesne źródła ogrzewania. Zamontowano 72 kotły gazowe oraz 8 pomp ciepła.

 

W roku 2021 łączna wartość zadania wyniosła 1 398 765,23 zł.

Każdy mieszkaniec miasta, biorący udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2021 - 2023” w 2021 r., otrzymał łącznie 8 000,00 zł dofinansowania do wymiany kotła.

Na dofinansowanie zadania wydatkowano łącznie kwotę 640 000 zł, co pokryte zostało środkami
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 3
20 000 zł oraz środkami z budżetu miasta Imielin w wysokości 320 000 zł.

 

PONE - losowanie dotacji

 

 

ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, DOSTAWCÓW I URZĄDZEŃ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU  oraz  OŚWIADCZENIE WYBÓR WYKONAWCY MODERNIZACJI I URZĄDZENIA W RAMACH PONE 2021

Protokół weryfikacji odert złożonych w ramach PONE dla miasta Imielin na lata 2021-2023 - rok 2021

Oświadczenie o wyborze 2021

 

Nabór Wykonawców w ramach PONE dla miasta Imielin - rok 2021

 

Program PONE 

W związku z przystąpieniem do realizacji w roku bieżącym Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, Urząd Miasta Imielin informuje, że do 7 maja br. zbierane były wnioski o przyznanie dotacji do wymiany kotłów CO na ekologiczne źródła ogrzewania. Złożone wnioski, których wpłynęło łącznie 201, zostaną następnie poddane weryfikacji.

W związku z dużą ilością chętnych, po weryfikacji wniosków zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji, do losowania zakwalifikowane będą te wnioski, które spełniają kryteria.

Szczegółowe informacje o terminie losowania oraz wystawy urządzeń grzewczych oferowanych w programie, podane zostaną w miesiącu maju na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin. Informacji telefonicznych udzielać będą również pracownicy Referatu Ochrony Środowiska pod numerami telefonów 32 22 54 122 i 123.

 

Wnioski o przyznanie dotacji na wymianę pieca - rok 2021

 

Rada Miasta Imielin określiła w podjętej w marcu 2021 r   Uchwale XXVII.190.2021 z 24.03.2021 r.   zasady udzielania dotacji celowej na realizacje Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, tym samym Gmina uruchomiła kolejny program  dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w latach 2021-2023


ETAP III rok 2019

 

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 – etap III - rok 2019 r.

 

W roku 2019 Urząd Miasta Imielin kontynuował realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017 -2019”.

W ramach III etapu Programu w 2019 r. zlikwidowano 120 starych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) i zamieniono je na nowoczesne źródła ogrzewania tj. piece węglowe spełniające wymagania 5 klasy emisji lub piece gazowe.

 

W roku 2019 łączna wartość zadania wyniosła 1 648 810,06 . Na tę kwotę składały się środki:

 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach -
  300 000,00 zł – w formie pożyczki (2 500,00 zł/1 kocioł),

 2. Gminy Imielin - 540 000,00 zł – środki z budżetu miasta Imielin (4 500,00 zł/1 kocioł),

 3. Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego - 120 000,00 zł (1 000,00 zł/1 kocioł),

 4. środki własne właścicieli nieruchomości - pozostała część.

Każdy mieszkaniec miasta, biorący udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017 -2019” w 2019 r., otrzymał łącznie 8 000,00 zł dofinansowania do wymiany kotła.

 

Zestawienie wykonawców w ramach realizacji III etapu PONE

 

Zestawienie Wykonawców oraz urządzeń w ramach realizacji III etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Imielin na lata 2017-2019".

 

Spotkanie informacyjne, wystawa kotłów

Urząd Miasta Imielin oraz Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Imielin – etap III rok 2019”, zapraszają osoby, które złożyły wnioski o wymianę starego urządzenia grzewczego w 2019r., na spotkanie informacyjne połączone z wystawą kotłów, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2019r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 12:00.

Spotkanie przedstawicieli Operatora z uczestnikami Programu oraz Wykonawcami, odbędzie się na parkingu przy Domu Kultury SOKOLNIA przy ul. Imielińskiej 29.

 

Nabór Wykonawców :

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza nabór Wykonawców (instalatorów), którzy chcą wykonać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 etap III - rok 2019.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych starego typu na kotły gazowe lub kotły węglowe retortowe spełniające wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załącznikach do "Warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 etap III - rok 2019".

Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w sekretariacie Urzędu Miasta Imielin z zaznaczeniem na kopercie -,,Wykonawca PONE Imielin 2019", w terminie do 12 czerwca 2019 r. do godziny 10:00.

  załaczniki :

 Ogłoszenie o konkursie na Wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Warunki uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 1 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 2 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 3 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 4 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 5 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

Zał Nr 6 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap III 2019r

 

Wnioski o przyznanie dotacji na wymianę starego urządzenia grzewczego.

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że od dnia 27 maja 2019r. można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę starego kotła na nowe urządzenie grzewcze (kotły gazowe lub kotły węglowe spełniające wymogi 5 klasy emisji zanieczyszczeń) w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2017-2019 etap III - rok 2019" (PONE).

Wnioski o przyznanie dotacji i realizację inwestycji w roku 2019, przyjmowane będą wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2017 złożyli deklarację przystąpienia do PONE i zadeklarowali zamiar wymiany starego kotła w 2019 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 12 czerwca 2019r. w Urzędzie Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81, p. 31 (II p.).

Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania w ramach programu, uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska pod numerami tel. (32) 22 54 123 lub 122.

 

do pobrania:

wniosek

 


 

 ETAP II rok 2018:

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018 r.

 

W roku 2018 Urząd Miasta Imielin kontynuował realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017 -2019”.

W ramach II etapu Programu w 2018 r. zlikwidowano 120 starych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) i zamieniono je na nowoczesne źródła ogrzewania tj. piece węglowe spełniające wymagania 5 klasy emisji lub piece gazowe.

 

W roku 2018 łączna wartość zadania wyniosła 1 590 517,99 zł. Na tę kwotę składały się środki:

 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach -
  240 000,00 zł – w formie dotacji (2 000,00 zł/1 kocioł),

 2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach -
  300 000,00 zł – w formie pożyczki (2 500,00 zł/1 kocioł),

 3. Gminy Imielin - 300 000,00 zł – środki z budżetu miasta Imielin (2 500,00 zł/1 kocioł),

 4. Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego - 120 000,00 zł (1 000,00 zł/1 kocioł),

 5. środki własne właścicieli nieruchomości - pozostała część.

Każdy mieszkaniec miasta, biorący udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017 -2019” w 2018 r., otrzymał łącznie 8 000,00 zł dofinansowania do wymiany kotła.

Nabór Wykonawców :

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza nabór Wykonawców (instalatorów), którzy chcą wykonać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 etap II - rok 2018.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych starego typu na kotły gazowe lub kotły retortowe spełniające wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załącznikach do "Warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 etap II - rok 2018".

Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w sekretariacie Urzędu Miasta Imielin z zaznaczeniem na kopercie -,,Wykonawca PONE Imielin 2018", w terminie do 5 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.

załaczniki :

Ogłoszenie o konkursie na Wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Warunki uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 1 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 2 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 3 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 4 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 5 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

Zał Nr 6 do warunków uczestnictwa w konkursie na dostawców i wykonawców w ramach PONE etap II 2018r

 

Wnioski o przyznanie dotacji na wymianę starego urządzenia grzewczego.

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że od dnia 1 czerwca 2018r. można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę starego kotła na nowe urządzenie grzewcze (kotły gazowe lub kotły węglowe spełniające wymogi 5 klasy emisji zanieczyszczeń) w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2017-2019 etap II - rok 2018" (PONE).

Wnioski o przyznanie dotacji i realizację inwestycji w roku 2018, przyjmowane będą wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2017 złożyli deklarację przystąpienia do PONE i zadeklarowali zamiar wymiany starego kotła w roku 2017 lub 2018.

Wnioski przyjmowane będą do 12 czerwca 2018r. w Urzędzie Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81, p. 31 (II p.).

Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania w ramach programu, uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska pod numerami tel. (32) 22 54 123 lub 122.

 

do pobrania:

wniosek

 

 


Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 – etap I - rok 2017 r.

 

W roku 2017 miasto przystąpiło do realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017 -2019”.

W ramach I etapu Programu w 2017 r. zlikwidowano 40 starych urządzeń grzewczych (tzw. kopciuchów) i zamieniono je na nowoczesne źródła ogrzewania tj. piece węglowe spełniające wymagania 5 klasy emisji lub piece gazowe.

 

W roku 2017 łączna wartość zadania wyniosła 568 590,37zł. Na tę kwotę składały się środki:

 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach -
  180 000,00 zł (4 500,00 zł/1 kocioł),

 2. Gminy Imielin - 100 000,00 zł (2 500,00 zł/1 kocioł),

 3. Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego - 40 000,00 zł (1 000,00 zł/1 kocioł),

 4. środki własne właścicieli nieruchomości - pozostała część

Każdy mieszkaniec miasta, biorący udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017 -2019” w 2017 r., otrzymał łącznie 8 000,00 zł dofinansowania do wymiany kotła.

 

1. Założenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Mieście Imielin

Rada Miasta Imielin określiła w podjętej w czerwcu 2017 roku Uchwałe Nr XXXIII/195/2017 (z 28 czerwca 2017 r.)  : "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 ", polegający na uruchomieniu przez Gminę systemu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w latach 2017-2019.

 

2. Zasady przyznawania dofinansowania

określone są w „Regulaminie przyznawania dotacji celowych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017” zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Imielin w dniu 4 września 2017r.

 

3. Możliwość dofinansowania

dotyczy wymiany starego urządzenia grzewczego na:

 • piece gazowe

 • piece węglowe spełniające wymogi 5 klasy emisji zanieczyszczeń

 

4. Uzyskanie dofinansowania:

Wnioski o przyznanie dotacji i realizację inwestycji w roku 2017, przyjmowane będą wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2017 złożyli deklarację przystąpienia do PONE i zadeklarowali zamiar wymiany starego urządzenia grzewczego w roku 2017.

Wnioski przyjmowane będą do 19 września 2017r. w Urzędzie Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81, p. 31 (II p.).

Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania w ramach programu, uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska pod numerami tel. (32) 22 54 123 lub 122.

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wymianę kotła CO w budynku mieszkalnym w 2017r.

 

Regulamin przyznawania dotacji celowych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017.

 

Uchwała Nr XXXIII/195/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019

 

Uchwała Nr XLI/257/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin

 

5.  Rozstrzygnięcie konkursu na wykonawców i dostawców w ramach PONE Imielin etap I rok 2017

 

W wyniku weryfikacji ofert złożonych do konkursu na wykonawców i dostawców realizujących zadania w ramach : Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Imielin 2017 – 2019 Etap I-2017 rok z wynikiem pozytywnym zostały zweryfikowane następujące firmy :

1. Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gaz Józef Jeziorski

2. Zakład Usługowo-Handlowy ELREM Henryk Kamieński

oraz urządzenia ( kotły) przez nich zaproponowane

Szczegóły rozstrzygnięcia w protokole z weryfikacji ofert : Rozstrzygnięcie konkursu na wykonawców i dostawców w ramach PONE Imielin etap I rok 2017

 6. Wyniki losowania Wnioskodawców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w 2017r. 

W wyniku losowania, które miało miejsce w D.K. Sokolnia w dniu 23 września 2017r., wyłoniono właścicieli nieruchomości, którzy w roku bieżącym skorzystają z dotacji na wymianę kotłów C.O. W losowaniu wzięło udział 66 właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wniosek o realizację inwestycji w roku 2017. W roku bieżącym przewidziano do realizacji 40 inwestycji z czego 37 będzie polegało na wymianie starych kotłów zasypowych na nowe kotły węglowe spełniające 5 klasę emisji zanieczyszczeń, natomiast pozostałe 3 inwestycje będą polegały na likwidacji kotłów węglowych i zastąpieniu ich kotłami gazowymi.

Z pośród 40 inwestycji do realizacji w roku bieżącym, 5 wyłoniono w trybie awaryjnym tj. takich, w przypadku których właściciele nieruchomości zgłosili awarie pieca CO, dyskwalifikujące te urządzenia z dalszego użytkowania. W ramach awaryjnego trybu 5 starych kotłów węglowych (uszkodzonych) wymienione zostanie na 3 nowe kotły gazowe oraz 2 nowe kotły węglowe spełniające 5 klasę emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Protokół końcowy losowania PONE 2017 etap I - rok 2017, określa kolejność realizacji inwestycji w roku bieżącym. Cyfra w rubryce obok nazwiska określa kolejność na liście osób u których realizowana będzie wymiana kotła.

Pozostałe 35 kotłów węglowych starego typu (zasypowych) wymienionych zostanie na nowe kotły węglowe spełniające 5 klasę emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Niezrealizowane wnioski z roku 2017 będą realizowane w roku 2018 w pierwszej kolejności. 

Poniżej protokół końcowy losowania PONE 2017 etap I - rok 2017, który określa kolejność realizacji inwestycji w roku bieżącym. Cyfra w kolumnie po prawej stronie od nazwiska, stanowi o kolejności na liście osób, u których realizowana będzie wymiana kotła. Osobno określona została kolejność wymiany kotłów węglowych zasypowych na kotły gazowe, a odrębnie kotłów węglowych zasypowych na kotły węglowe 5 klasy z podajnikiem. Dodatkowo, wprowadzono również podział na realizację wymian kotłów w trybie awaryjnym oraz w trybie normalnym. Przykład: pozycja nr 29 (numer w losowaniu) wylosowana została jako 1 [w trybie awaryjnym z wymianą kotła (trwale uszkodzonego) na kocioł gazowy].

Protokół końcowy losowania PONE 2017 etap I - rok 2017, który określa kolejność realizacji inwestycji w roku bieżącym.

 

 

Etap opracowania programu :

Mając na uwadze potrzebę poprawy jakości powietrza na terenie miasta Imielin przystąpiono do działań na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. Realizując ten cel zlecono opracowanie dokumentu pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Imielin na lata 2017-2019" (w skrócie: PONE).

 

Wykonawcą opracowania jest firma EKO-TEAM KONSULTING z Bielska Białej.

Poprawa stanu powietrza ma na celu ochronę zdrowia mieszkańców. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza będą polegały na likwidacji niskosprawnych pieców/kotłów zasypowych bez podajników na paliwo stałe (węgiel, drewno) i zastąpieniu ich kotłami gazowymi lub kotłami węglowymi 5 klasy, spełniającymi określone normy.

 

Zamiar przystąpienia mieszkańców miasta do udziału w programie zadeklarować należy poprzez złożenie w urzędzie miasta deklaracji/ankiety udziału w programie ograniczenia niskiej emisji.

 

Od ilości i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie jakość opracowania, dlatego proszę o rzetelne ich wypełnienie. Informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Programu i nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach.

 

 

 

 

Zachęcamy  zainteresowanych mieszkańców miasta do wypełnienia deklaracji/ankiety dostępnej w Urzędzie Miasta Imielin, Referat Ochrony Środowiska (pok. nr 31, II piętro) lub do pobrania poniżej

 

pliki do pobrania  :

 

 

 

deklaracja/ankieta w formacie word

 

 

 

deklaracja/ankieta w formacie pdf

 

   

 

Ankietyzacja na potrzeby programu trwać będzie od 10 do 28 kwietnia 2017r.

 

 

Wypełnione ankiety można przesłać drogą elektroniczną na adres srodowisko@imielin.pl lub w wersji papierowej składać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Imielin (p. 31, II p). Dodatkowych informacji dotyczących Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Imielin, w tym ankietyzacji można zasięgnąć w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Imielin, pok. nr 31, II p, tel. 32 22 54 123.