Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Nieczystości ciekłe

Informacja dla właścicieli* nieruchomości na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Urząd Miasta Imielin informuje, że trwają kontrole przestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie gospodarki ściekowej. Kontrole przeprowadzane są w stosunku do właścicieli nieruchomości, których budynki nie są przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Weryfikacji podlega posiadanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz rachunki za te usługi.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU MIASTA IMIELIN