Dziś jest: środa, 16 października 2019 Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Archiwum Wiadomości

 • Bezpłatny numer alarmowy - 994

  środa, 06 kwietnia 2011

   

  OGŁOSZENIE

   

  Jest już dostępny bezpłatny numer alarmowy 994 do pogotowia wodno-kanalizacyjnego Miejskiej Spółki Komunalnej na

  terenie miasta Imielin.
   

   

  Marek Jędrysik

  MSK Imielin
   

 •  

  Regulamin

  XVIII Imielińskiego Crossu Ekologicznego

  w dniu 02 lipca 2011

   

  I. CELE i ZAŁOŻENIA BIEGU :

  - upamiętnienie historii początków biegu ekologicznego,

  - popularyzacja biegów masowych jako recepty na zdrowie,,,,

  - popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

  - pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej

  - rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup

    zawodowych i społecznych

  - promocja miasta,

   

  II. ORGANIZATOR : Urząd Miasta Imielin, 41-407 Imielin, ul. Imielińska 81.

   

  III. TERMIN i MIEJSCE:

   • 02 lipca 2011roku

   • Start i Meta - płyta boiska LKS „Pogoń” Imielin, ul. Gen. Hallera 37a

   • Start godz. – 16,00

   

  IV . DYSTANS : 20 km / trasa nieatestowana /

   

  V. PROFIL TRASY : trasa asfaltowo – leśna wokół zbiornika wody pitnej.

   

  VI BIURO ORGANIZACYJNE BIEGU :

  Zgłoszenia:

  - elektroniczne :  http://zapisy.andycom.pl/application.aspx?id=174

  - bezpośrednio w biurze zawodów w dniu Crossu od godz. 12.00 do 15,30 na terenie LKS „Pogoń”

  Imielin, ul. Gen. Hallera 37a

  W biurze organizacji biegu wydawane są numery startowe, bon na posiłek koszulka okolicznościowa , medal okolicznościowy

   

  VII. INFORMACJE : Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, tel. 32 / 22 54  136 lub 134 , fax 32 / 22 55 507 ,

  e-mail:ezks@imielin.pl

   

  VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • dowód tożsamości,

  • przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.

  • uiszczenie wpisowego

  • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

  • bieg odbędzie się częściowo w ruchu ulicznym-każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu

  • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania

   

  IX . KATEGORIE WIEKOWE: O ZALICZENIU DO GRUPY WIEKOWEJ

  DECYDUJE ROK URODZENIA.

   

  M- 20 18 - 29 lat             K- 18 18 - 34 lat

  M- 30 30 -39                  K- 35 35 – 49 lat

  M- 40 40 -49                  K- 50 50 lat i powyżej

  M- 50 50 -59

  M- 60 60-69

  M- 70 70 i powyżej

   

   

  X .NAGRODY:

  • za miejsca 1 – 3 w kat. wiekowej : puchary, medale, nagrody pieniężne

   

  XI. SPRAWY FINANSOWE :

  • koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,

  • koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące

  • opłata startowa wynosi 15 zł

   

  XII. UWAGI KOŃCOWE:

  • trasa biegu na całej długości jest oznakowana

  • trasa biegu nieprzystosowana dla wózkarzy

  • za zawodnika niepełnosprawnego może być uznany zawodnik z widoczną niepełnosprawnością

  • na trasie znajduje się 6 punktów z napojami

  • kolumnę biegaczy prowadzi pilot biegu , a zabezpieczają radiowozy policyjne oraz pogotowie ratunkowe.

  • organizator nie zapewnia noclegów

  • organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie

  • organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.

  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

   

  XIII. SPORTOWE IMPREZY TOWARZYSZĄCE: od godz. 12.00

  W ramach Ogólnopolskiej Kampanii dla Gmin ”Postaw na rodzinę” pod hasłem „Rodzina jest super” promowanie stylu życia w trzeźwości poprzez organizowanie zawodów sportowych

   

  1. Bieg Przedszkolaka: * roczniki:

  2007– 2008 – dystans 100 m - godz. 12,30

  2005 – 2006 - dystans 150 m – godz. 12,50

   

  2. Biegi dzieci szkolnych *:roczniki

  2003- 2004 - dystans 250 m – godz. 13,20

     2001- 2002 - dystans 400 m - godz. 13,40

     1999 -2000 - dystans 800 m – godz. 14,00

     dla wszystkich uczestników sportowe gadżety

   

  Uroczystego wręczenia medali za zajęcie I,II,III miejsca w Biegu Przedszkolaka i w Biegach dla dzieci szkolnych dokona Burmistrz Miasta Imielin oraz Przewodnicząca Rady Miasta Imielin ok. godz. 14,30

   

  3. XIII Bieg dla młodzieży w wieku 13 – 17 lat ( 1998 – 1994 )w kategorii: chłopcy i dziewczęta na dystansie 2 km / 5 okrążeń wokół płyty boiska /

   • START: godz. 16,10 z płyty boiska LKS Pogoń-Imielin

  Nagrody dla wszystkich uczestników

  Uroczystego wręczenia medali ni pucharów za zajęcie I, II, III miejsca w Biegu dla młodzieży dokona Burmistrz Miasta Imielin oraz Przewodnicząca Rady Miasta Imielin bezpośrednio po biegu i ogłoszeniu wyników.

   

  XIV. WSPÓŁORGANIZATORZY :

  • TKKF ENERGO – Brzezinka, Zakład Produkcji Wody w Imielinie , AC Pokale – Imielin , Pomoc Drogowa - Jagoda , PHU „METALE”, Związek Górnośląski „Koło Imielin”, LKS Pogoń – Imielin, „ ROMPET II” Imielin, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Bieruń , XIV Drużyna Harcerska „ SOKÓŁ” w Imielinie.

   

   

 •  

  W dniach 21-27 sierpnia br. w Gravelines (Nord-Pas-De-Calais, Francja), odbędzie się XI Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Młodzi ludzie z Województwa Śląskiego, Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) oraz Nord-Pas de Calais będą, jak co roku, mieli okazję spotkać się z rówieśnikami z krajów Regionalnego Trójkąta Weimarskiego: Polski, Niemiec i Francji. Koordynatorem tegorocznej edycji Szczytu ze strony polskiej jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

   

  Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między regionami: Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas-de-Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę rzeczonych regionów. Celem odbywających się co roku spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest umożliwienie młodym ludziom spotkania z rówieśnikami z krajów Trójkąta, wymiany doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym spotkaniu biorą udział 15-osobowe grupy młodych ludzi – uczących się, studiujących, pracujących i poszukujących pracy – z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską.

   

  Dzięki udziałowi w Szczycie Młodzieży, który w tym roku poświęcony jest energii dla przyszłości, młodzi ludzie z Województwa Śląskiego oraz z pozostałych regionów, będą mieli okazję doświadczyć pozytywnej roli wielokulturowego spotkania, wymiany własnych spostrzeżeń związanych z tematem XI Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Podejmowana podczas tegorocznego Szczytu tematyka może stanowić istotny punkt w uświadamianiu młodym ludziom, jak ważne w przyszłości są dla państw Unii Europejskiej odnawialne źródła energii oraz jak najlepiej wykorzystać te źródła, tak aby w jak najmniejszym stopniu ucierpiało na tym środowisko.

   

  Do udziału w tegorocznym Szczycie Młodzieży zapraszamy serdecznie młode osoby z województwa śląskiego, w wieku 17-23 lat, które są zainteresowane problematyką europejską i działają na rzecz lokalnej społeczności. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę http://haus.pl/pl/opis/20110517_b.html na której znajdują się szczegółowe informacje o projekcie oraz o zasadach przyjęcia, w tym formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 12 czerwca br.

   

  Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest organizowany dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Patronat medialny nad projektem sprawuje Radio Eska.

   

 • Znaleziono psa!

  środa, 22 czerwca 2011

  OGŁOSZENIE

   

  W dniu 20 czerwca 2011 r.  został znaleziony pies rasy husky. Pies ma charakterystyczną białą łatkę, miał założone czarne szelki.

   

  Właściciel psa proszony jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 22-54-137

 • Stypendia szkolne 2011/2012

  poniedziałek, 01 sierpnia 2011

   

   Stypendia szkolne 2011/2012

   

  Wnioski o stypendia szkolne można składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Imielinie ul. Imielińska 87 w terminie 1.09.2011r. - 15.09.2011r.


  Stypendium szkolne przysługuje: 

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
   i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

   

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   

  Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł.

   

  Stypendium szkolne nie przysługuje:

   

  -  Uczniom klas zerowych

  - Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1.820 zł (rocznie).

  - Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

   

  W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY, RACHUNKI LUB INNE IMIENNE DOWODY ZAPŁATY od czerwca 2011r. za:

   - zakup podręczników;

  - pozostałe materiały szkolne, książki o charakterze popularno – naukowym, zakup wyposażenia szkolnego: pomoce i przybory szkolne, obuwie sportowe, strój gimnastyczny, zakup programów edukacyjnych, zakup komputera itd.,

  - dojazdy do szkoły środkami komunikacji publicznej, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, opłaty za szkołę tzw. czesne; korzystanie z posiłków na stołówkach szkolnych, inne uzasadnione koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

  - udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach sportowych (w tym gimnastyka korekcyjna i nauka pływania), zajęciach muzycznych, plastycznych, logopedycznych, dysleksyjnych, nauce języków obcych, każdych dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę ucznia.

  - abonament internetowy (w miesiącach nauki szkolnej tj. wrzesień-czerwiec).

   

   Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w MOPS w Imielinie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości przedłożonych dokumentów, jednak nie większej niż przyznanej w decyzji.

    

  Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od czerwca 2011r. do końca okresu na jaki świadczenie jest przyznane.
  Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
  - od września do grudnia 2011r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 30 listopada 2011r., a wypłata od 15 grudnia 2011r.
  - od stycznia do czerwca 2012r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 31 maja 2012r., a wypłata od 15 czerwca 2012r.

   

  Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
  (odpowiednio do sytuacji ucznia)

  1. Wniosku.

  2. Zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:

   a) Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
   b) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
   c) Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
   d) Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
   e) Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornikao nieściągalności alimentów lub decyzja z  MOPS - zaliczka alimentacyjna
   f) Dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
   g) Decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego
   h) Oświadczenia    rodziców o wysokości   dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
   i) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto, netto) - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
   j) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  3. Dokumenty wykazujące istnienie w rodzinie okoliczności takich jak: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

  4. W przypadku korzystania z pomocy społecznej nie jest konieczne doniesienie dokumentów z punktu 2 i 3.

   

  Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

   

   


   

   

 • Test sprawności syren alarmowych

  poniedziałek, 01 sierpnia 2011
 • Usuwamy AZBEST

  poniedziałek, 08 sierpnia 2011
strony 1 2 3 4 5 6 7