Dziś jest: sobota, 19 października 2019 Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Archiwum Wiadomości

 •  

   

   

  Zapraszamy wszystkich chętnych do odbioru modelu kapliczki MB Częstochowskiej w Urzędzie Miasta -  pokój nr 20 (ilość ograniczona).

   

  instrukcja

   

   

   

   

   

 • Informacja dla mieszkańców Imielina

  wtorek, 04 stycznia 2011

   

   

   

  Urząd Miasta Imielin informuje mieszkańców Miasta, że w razie wystąpienia nagłego zdarzenia w godzinach nocnych lub dniach świątecznych, które wymaga natychmiastowej interwencji Urzędu Miasta Imielin (np. zabezpieczenie lub usunięcie powstałej przeszkody zagrażającej bezpieczeństwu lub innej pilnej, internwencji dot. kompetencji Urzędu Miasta) należy zgłaszać informację do dyspozytora Miejskiej Spółki Komunalnej w Imielinie telefonicznie na nr 32 225 54 55.

   

   

   

  BURMISTRZ MIASTA IMIELIN

  (-) Jan Chwiędacz

 • Ogłoszenie Śląskiej Izby Rolniczej

  środa, 26 stycznia 2011

   

  OGŁOSZENIE

   

  w sprawie przyjmowania kandydatów do Komisji Okręgowej Śląskiej Izby Rolniczej w Imielinie

   

  W związku z wyborami do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonymi na dzień 3 kwietnia 2001 roku, zwracamy się do rolników – członków Izby Rolniczej o zgłaszanie się do pracy w Komisji Okręgowej w Imielinie w terminie do 4 lutego 2011 roku.

  Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pracę w Komisji Okręgowej Śląskiej Izby Rolniczej.

  Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta ul. Imielińska 81 (pok. nr 37)

  Informacji udziela inspektor Jan Bielecki tel. 32 2254137.

  Wszystkie informacje dotyczące wyborów znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: wwwsir-katowice.pl

   

   

   

   

  Załącznik                                                                                         Zastępca Burmistrza

  - oświadczenie kandydata o wyrażeniu                                             Miasta Imielin

  zgody na pracę w Komisji Okręgowej                                            (-) Krzysztof Szluzy

  Śląskiej Izby Rolniczej

   

   

   

   

   

 •  

  Mieszkańcy Imielina odczuli w dniu 31 stycznia 2011 roku o godzinie 23.40 silny wstrząs.
  Z oficjalnych informacji podanych przez WUG Katowice wystąpił on w KWK „Piast” należącej do Kompanii Węglowej S.A., jego energię ustalono na 3,43 stopni w skali Richtera.
  W związku z otrzymanymi od mieszkańców telefonami o zaistniałych szkodach informujemy, że pisma i wnioski o naprawienie szkody w obiektach budowlanych należy zgłaszać do:

  Kompania Węglowa S.A. w Katowicach
  Zakład Górniczy KW S.A.
  Oddział KWK Piast w Bieruniu
  ul. Granitowa 16
  43-155 Bieruń

  Z informacji uzyskanych w Dziale Szkód Górniczych KWK „Piast” mieszkańcy, którzy zauważyli w obiektach szkody, które nastąpiły w wyniku wstrząsu, powinny o tym zgłosić na piśmie podając jakiego obiektu to dotyczy, adres i telefon zgłaszającego na adres podany powyżej i wypełnić wniosek o naprawienie szkody w obiektach budowlanych.
  Uwaga: w pismach i wnioskach należy nadmienić, że szkody nastąpiły w wyniku wstrząsu, jaki miał miejsce w dniu 31 stycznia 2011 roku.
  Powołana przez KWK „Piast” Komisja dokona oględzin obiektów budowlanych, w których powstały szkody na skutek wstrząsu, który nastąpił w dniu 31 stycznia 2011 roku.

  Podajemy telefony pod którymi można uzyskać informacji odnośnie zgłaszania szkód:
  KWK „PIAST” Dział Szkód Górniczych
  tel. 32 717 72 42, tel. 32 717 73 80, tel. 32 717 74 31.

  Jednocześnie informujemy, że wnioski o naprawienie szkody w obiektach budowlanych można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Miasta Imielin Referat Gospodarki Komunalnej (pokój nr 30).

   


  Burmistrza Miasta Imielin
  (-) Jan Chwiędacz

   

   

  wniosek o naprawienie szkody w obiektach budowlanych

   

  wyjaśnienia dot. wstrząsu z dnia 31 stycznia 2011 r. - Kompania Węglowa S.A.  "KWK Piast"

   

  pismo dot. wstrząsów na terenie miasta Imielin   - Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

   

  pismo dot. dodatkowych działań dla ograniczenia sejsmiczności towarzyszącej eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami w kopalniach "Piast" i "Ziemowit" - Kompania Węglowa S.A.

   

 •  

   W 2011 roku mija 10 lat od wydania pierwszych dowodów osobistych w formie plastikowej karty. Dowody generalnie są wydawane na okres 10 lat (wyjątek - 5 lat dla osób nieletnich lub bezterminowo dla osób, które ukończyły 65 lat). Po tym okresie tracą one ważność z datą określoną na dokumencie. Tym samym automatycznie zostają unieważnione w ogólnopolskiej bazie dowodów osobistych.

   

  Przypomina się więc mieszkańcom o sprawdzeniu daty ważności swojego dowodu osobistego - w prawym dolnym rogu strony z fotografią.

   

  Wniosek o wymianę dowodu osobistego wraz z aktualnymi 2 zdjęciami należy składać napóźniej miesiąc przed upływem ważności posiadanego dowodu.

   

  Ponadto osoby, które dokonują zmiany danych osobowych, są zobowiązane do złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego w ciągu 14 dni od daty zmiany. W przypadku niedokonania zmiany dowodu osobistego nastąpi jego unieważnienie po upływie 3 miesięcy od daty zmiany.

 •  

  URZĄD MIASTA IMIELIN

   

   

  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

   

   

  TERMIN REALIZACJI

   

  MIEJSCE ZBIÓRKI

    

   

  11.04 – 13.04

   

  1.   Rynek

  2.   skrzyż. ul. Kordeckiego – ul. Skargi - parking

    3.   ul. Drzymały pomiędzy 17 i 19– teren obok sklepu

   

    

   

  14.04 – 16.04

   

  1.     ul. Imielińska - naprzeciw SOKOLNI

  2.     ul. Nowa

  3.     skrzyż. ul. Karolinki – ul. Kordeckiego

   

    

   

  27.04 – 29.04

   

  1.     ul. Orla – naprzeciw nr 3

  2.     ul. Zachęty (autostrada)

  3.     ul. Poniatowskiego za nr 39

   

    

   

  04.05 – 06.05

   

  1.     skrzyż. ul. B-pa Adamskiego – ul. Lipowa

  2.     ul. Wyzwolenia za nr 31a

  3.     ul. Wyzwolenia – naprzeciw nr 91

   

    

   

  09.05 – 11.05

   

  1.     skrzyż.  ul. Dunikowskiego – ul. Kuczyńskiego

  2.     skrzyż . ul. Rubinowa – ul. Kusocińskiego

   

   

   

  12.05. - 14.05

   

   

  1.      ul. K. Miarki – obok nr 31

  2.      skrzyż. ul. Kordeckiego – ul. Malornego

  3.      ul. Hallera (przy KS „Pogoń”)

   

   

   

  16.05 – 18.05.

   

  1.      skrzyż. ul. Wandy – ul. Sikorskiego

  2.      skrzyż. ul. Żeńców – ul. Krótka

  3.      ul.Imielińska - w rejonie nr 145

   

   

   

  19.05 – 21.05

   

  1.      ul. Turystyczna w rejonie nr 21

  2.      skrzyż. ul. Banachiewicza- ul. Kusocińskiego

  3.      ul. Malczewskiego 6

   

   

  23.05 – 25.05.

    

            TYLKO OPONY

  1.    ul. Imielińska – ul. Hallera

   

  Uwaga!

  Zbiórka dotyczy tylko i wyłącznie odpadów o dużych gabarytach, które nie mogą być umieszczone - ze względu na swoje rozmiary lub masę - w typowych pojemnikach, wśród których wymienić należy: stare meble, wózki, deski, materace, dywany, karnisze, żyrandole itp.

  Osobno odbędzie się zbiórka opon od dnia 23 do 25 maja br. w miejscu określonym w harmonogramie.


  Zbiórka nie obejmuje sprzętu elektrycznego, odpadów zawierających niebezpieczne substancje (typu: akumulatory, baterie), odpadów z prac remontowych (gruz, okna, drzwi), odpadów z gospodarstw domowych odbieranych w pojemnikach na śmieci, które znajdują się na posesjach. Nie obejmuje także odpadów pochodzących z handlu i działalności gospodarczej. Zbiórka nie dotyczy również surowców wtórnych, które podlegają segregacji (plastik, papier, szkło).

  Informacja o terminach i miejscach zbiórki sprzętu elektrycznego i odpadów segregowanych znajduje się w kalendarzach dostarczonych mieszkańcom początkiem roku. Ponadto w Aptece przy ul. Aptecznej oraz obok Biblioteki są pojemniki na przeterminowane i wycofane ze stosowania leki i środki farmaceutyczne.

   

  Zbiórka jest adresowana wyłącznie do osób zamieszkałych na terenie Imielina. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do zawarcia we własnym zakresie stosownej umowy na wywóz odpadów przemysłowych.

  Wskazane miejsca usytuowania pojemników będą monitorowane i dozorowane. Jakiekolwiek ich wykorzystanie inne niż wyżej podane spowoduje podjęcie kroków w celu identyfikacji i kontroli przez odpowiednie organy miejsca pochodzenia tych odpadów.

   

   

   

strony 1 2 3 4 5 6 7