Dziś jest: wtorek, 21 stycznia 2020 Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Program Montażu Ogniw Fotowoltaicznych

Szanowni Mieszkańcy!

 

W dniu 22.05.2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Informujemy, że projekt „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” nie uzyskał dofinansowania.

Do udziału w konkursie zgłoszono 125 projektów, z czego do dofinansowania wybrano zaledwie 4. W związku z brakiem dofinansowanie realizacja projektu zostaje odłożona do momentu otrzymania dofinansowania. Z harmonogramu konkursów Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w grudniu 2019 roku planowany jest kolejny konkurs w którym Gmina weźmie udział. O kolejnych etapach składania wniosku będziemy Państwa na bieżąco informowali na stronie internetowej Miasta Imielin.

 

 

 

Imielin, 8 maja 2019 roku

 

Urząd Miasta Imielin informuje mieszkańców, którzy złożyli deklaracje oraz ankiety do udziału w projekcie montażu ogniw fotowoltaicznych, że instytucja do której Gmina Imielin wystąpiła o środki finansowe na zrealizowanie tego projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  zmienił termin na rozstrzygnięcie konkursu i rozdysponowanie wśród gmin tych środków na maj 2019 r.  Do czasu uzyskania informacji o przyznaniu środków finansowych gminie, nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania u mieszkańców miasta.

 

 

 

Imielin,1 marca 2019 roku

 

Urząd Miasta Imielin informuje wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje oraz ankiety do udziału w projekcie montażu ogniw fotowoltaicznych, że instytucja do której Gmina Imielin wystąpiła o środki finansowe na zrealizowanie tego projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, kolejny już raz, tym razem na marzec 2019r.,  zmienił termin na rozstrzygnięcie konkursu i rozdysponowanie wśród gmin tych środków. Do czasu uzyskania informacji o przyznaniu środków finansowych gminie, nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania u mieszkańców miasta.

 

ROK 2018

 

 

Imielin, 3 grudnia 2018 r.

 

Urząd Miasta Imielin informuje wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje oraz ankiety do udziału w projekcie montażu ogniw fotowoltaicznych, że instytucja do której Gmina Imielin wystąpiła o środki finansowe na zrealizowanie tego projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, kolejny już raz zmienił termin na rozstrzygnięcie konkursu i rozdysponowanie wśród gmin tych środków. Do czasu uzyskania informacji o przyznaniu środków finansowych gminie, nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania u mieszkańców miasta.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej RPO województwa śląskiego https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

 

 


 

Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego, Gmina Imielin zamierza ubiegać się  o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot projektu zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Imielin.

Z możliwości udziału w projekcie wykluczone będą budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza oraz działalność agroturystyczna.

Uczestnicy projektu będą zobowiązani do pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych, powiększonych o podatek VAT.

Nabór do projektu będzie trwał od 14 listopada 2017 do 15 grudnia 2017 roku

Informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81 (Referat Ochrony Środowiska ), II piętro budynku pok. 31 tel. (32) 225 41 23 oraz pok. 33 tel. (32) 225 41 05.

 

dokumenty do pobrania :

Zarządzenie Nr BM.0050.49.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”

Regulamin  uczestnictwa w projekcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”

Ankieta dla uczestników projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Wzór umowy uczestnictwa w projekcie