Dziś jest: wtorek, 07 lipca 2020 Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Uniwersytet Trzeciego Wieku

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Imielinie

 

Harmonogram semestr jesienny 2018/2019

Informacja dla słuchaczy, którzy otrzymali harmonogramy zajęć w dniu inauguracji.

Z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana dnia warsztatów psychologiczno-terapeutycznych z dr Sonią Kędziora  w środę. Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2018 roku /zamiast 05 grudnia2018r./. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dla wszystkich, bez względu na posiadane wykształcenie. Jak sama nazwa wskazuje, podstawowym obszarem działalności UTW jest edukacja. Tutaj jednak wiedzę i umiejętności nabywa się w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Gdy już nie ciążą obowiązki rodzicielskie, rodzinne i zawodowe, wtedy jest czas na samorealizację, można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Taką propozycją jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wszystkie organizowane wykłady i zajęcia warsztatowe finansowane są przez miasto Imielin. Słuchacze ponoszą jedynie koszty czesnego.

W październiku br. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie rozpoczyna 4 rok akademicki, działający obecnie przy Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

Formą działalności UTW są wykłady i warsztaty planowane na każdy semestr. Wykłady proponowane są z zakresu różnych dziedzin, m.in. psychologii, fizjoterapii, kultury regionalnej Śląska, ekologii i turystyki, historii i filozofii, religii, zdrowia i dietetyki. Odbywają się w Domu Kultury Sokolnia i przeznaczone są nie tylko dla słuchaczy UTW, ale każdego mieszkańca, którego zainteresuje tematyka wykładu. Z kolei w ramach warsztatów organizowane są zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, dietetyczno-kosmetologiczne, komputerowe, rękodzielnicze, taneczne, a także lektorat z języka angielskiego i niemieckiego. Odbywają się w grupach, w salach Biblioteki Miejskiej, obiektach szkolnych i sportowych na terenie miasta. Słuchacze sami wybierają te warsztaty, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Harmonogram wykładów i warsztatów ustala się na początku każdego semestru.

Więcej informacji na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zapisy na rok 2018/2019 odbywać się będą od września do października 2018r.

Informacji dotyczących zapisów udzielają:

- koordynator UTW – Anna Kubica-Wojtyra - tel. 503 923 604

- Kierownik Ref. EZKS Urzędu Miasta Imielin - Mirosława Strojny – tel. 32 22 54 134 - pracownicy Biblioteki Miejskiej tel. 32 22 55 070.

 

Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin/zakładka oświata/ Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dotychczasowi słuchacze także potwierdzają chęć dalszego uczestnictwa na formularzu deklaracji wybierając zajęcia warsztatowe.

Formularze należy składać w Bibliotece lub w pok. 34 Urzędu Miasta Imielin do dnia 10 października 2018r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie odbędzie się 15 października 2018 roku o godz. 16.00 w Domu Kultury Sokolnia.

 

 

do pobrania :

Deklaracja woli uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie

KWESTIONARIUSZ SŁUCHACZA UTW

PODANIE SŁUCHACZA UTW

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM:


Rok Akademicki 2017/2018:

Inauguracja nowego roku akademickiego

Uniwersytet Trzeciego Wieku, który obecnie działa przy Wydziale Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach (Wydział Akademii Ignatianum w Krakowie), w październiku br. rozpoczyna kolejny, trzeci już rok akademicki.

Zapisy na rok 2017/2018 odbywać się będą od września do października 2017r.

Informacji dotyczących zapisów udziela:

- koordynator UTW – Anna Kubica-Wojtyra - tel. 503 923 604

- Kierownik Ref. EZKS Urzędu Miasta Imielin - Mirosława Strojny – tel. 32 22 54 134

- Miejskie Centrum Kultury – Biblioteka - tel. 32 22 55 070.

Ponadto, w terminie - 28.09.2017r. i 06.10.2017r. w godz. 16.00 – 17.00 w trakcie dyżuru koordynatora UTW w budynku Biblioteki będzie można uzyskać szczegółowe wyjaśnienia, jak również otrzymać druki formularzy.

Nowi słuchacze wypełniają 3 formularze: podanie, kwestionariusz i deklarację oraz dołączają zdjęcie do indeksu. Dotychczasowi słuchacze potwierdzają tylko chęć dalszego uczestnictwa na formularzu deklaracji.

Wypełnione formularze należy składać w Bibliotece lub w pok. 34 Urzędu Miasta Imielin.

Formularze do pobrania ( format word ):

UTW – podanie

UTW – kwestionariusz

UTW - deklaracja

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

HARMONOGRAM UTW Imielin semestr letni 2017/2018

 

 

Informacja dla uczestników warsztatów komputerowych.

Zajęcia, które są planowane na dzień 14 czerwca 2017 roku odbędą się 7 czerwca 2017 roku. Godziny zajęć dla grup pozostają bez zmian.

Przepraszamy za zmiany.

 

HARMONOGRAMY 2017

zajęcia warsztatowe:styczeń-czerwiec 2017

wykłady styczeń-czerwiec 2017

 

Uniwersytecki opłatek

Ponad pięćdziesięcioro uczestników imielińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego pod skrzydłami GWSP w Mysłowicach, spotkało się 12 grudnia na uroczystości opłatkowej.

Imprezę z udziałem gości z GWSP: doc. dr Soni Kędziory i doc. dr Gabrieli Paprotny oraz Urzędu Miasta, zorganizowano w Sokolni. Dla seniorów i gości z krótkim programem artystycznym utrzymanym w klimacie świątecznym wystąpiła grupa „Leśne Ludki” pod kierunkiem Barbary Stolorz przy akompaniamencie Pani Barbary Dolecińskiej z Przedszkola Miejskiego w Imielinie.

Burmistrz Jan Chwiędacz złożył życzenia, a do życzeń dołączyli się również: przewodniczący Rady Miasta Tomasz Lamik, kierownik Ref. Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Mirosława Strojny, dyrektor MCK Jadwiga Mikunda. Opłatki, którymi tradycyjnie podzielono się podczas spotkania wigilijnego, poświecił proboszcz ks. Eugeniusz Mura.

Imprezie towarzyszyła wystawa rękodzieła artystycznego uczestników zajęć, również ich rękami zostały wykonane stroiki bożonarodzeniowe, którymi obdarowano gości, a także były dekoracją świątecznych stołów. Składano sobie życzenia, śpiewano kolędy i częstowano się przygotowanymi słodkościami.

ZDJĘCIA

 

INAUGURACJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W IMIELINIE

17 października 2016 roku) o godzinie 16.00 w Domu Kultury "Sokolnia" odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie realizowana zgodnie z ceremoniałem akademickim, z udziałem władz miasta i Jego Magnificencji Rektora Górnośląskiej WSP. Wykład inauguracyjny pt. „Jak to drzewiej bywało. Przyczynki z historii prawa rodzinnego w Polsce.” wygłosiła Pani doc.dr Angelika Barczyk-Nessel.

 

Wykłady w roku akademickim 2016/2017

Plan zajęć w roku akademickim 2016/2017

INFORMACJA


Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin.
41-407 Imielin ul. Imielińska 81
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych