Dziś jest: środa, 27 października 2021 Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
 

 

 

Archiwum obwieszczeń 

 

 

Informacja o rewitalizacji w mieście Imielin

 

"Kierunki zagospodarowania przestrzennego: struktura funkcjonalno-przestrzenna"

 

PLANY MIEJSCOWE

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I  DZIERŻAWY

 
DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 

wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału

 

 

wniosek o wydanie opinii o zgodności projektu podziału:

 

- z ustaleniami planu miejscowego,


- z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu numer ....... z dnia ........ ,


- z przepisami odrębnymi.

 

wniosek o wydanie wyrysu i wypisu:

 

- ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielin

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]


- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin

Tę sprawę można załatwić również elektroniczniepoprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z zapisami mpzp

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o obszarze rewitalizacji