Dziś jest: czwartek, 02 lipca 2020 Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Burmistrz Miasta

 


Burmistrz Miasta Imielin Jan Chwiędacz

 

Zdjęcie burmistrza miasta Imielin Jana Chwiędacza

Szanowni Państwo,

     Serdecznie witam na stronie internetowej Imielina - miasta położonego w południowo-wschodniej części Województwa Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, oddalonego o 18 km od centrum Katowic.

Imielin zajmuje powierzchnię 28 km2 i liczy 8825 mieszkańców. Charakterystyczną cechą urbanistyczną miasta jest zabudowa jednorodzinna otoczona wzdłuż granic miasta lasami oraz Zbiornikiem Imielińskim. Od ponownego uzyskania samodzielności terytorialnej w 1995 roku Imielin prężnie się rozwija gospodarczo i kulturalnie, a jednym z fundamentów tego rozwoju jest dobrze funkcjonująca mała i średnia przesiębiorczość oraz rzemiosło.

    Mieszkańcy przejawiają wiele inicjatyw i angażują się w sprawy dotyczące codziennego życia miasta. Działa wiele organizacji, związków i stowarzyszeń, których członkowie są organizatorami wolnego czasu, inicjatorami wielu ciekawych przedsięwzięć na rzecz naszej społeczności oraz przekazują młodemu pokoleniu kultywowanie śląskich tradycji i wiedzę o historii miasta.Na terenie naszego miasta znajduje się wiele ciekawych miejsc i obiektów wartych odwiedzenia.


    Zapraszam Państwa do odwiedzin naszego miasta  oraz na  naszą  stronę  internetową.

 

 
Burmistrz Miasta Imielin
Jan Chwiędacz

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Imielin przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek

w  godzinach od  15.00 do 17.00

 

Jan Chwiędacz– pełni funkcję Burmistrza Miasta Imielin od 1995 roku (obecnie siódma kadencja). W latach 1990-1994 był członkiem Rady Osiedlowej w Imielinie, która była głównym inicjatorem odłączenia się Imielina od miasta Mysłowice. Radny Rady Miasta Mysłowice wybrany na kadencję w latach 1994-1998, pełnił funkcję radnego do 1995 tj. do powstania samodzielnego miasta Imielin. Po odłączeniu się Imielina od Mysłowic, w pierwszych dwóch kadencjach w latach 1995-1998 i 1998-2002 został wybrany Radnym oraz Burmistrzem Miasta Imielin. W wyborach bezpośrednich został wybrany na Burmistrza Miasta na kadencję w latach 2002-2006 uzyskując poparcie 87,7%, w wyborach na kadencję w latach 2006-2010 uzyskując poparcie 75%, w wyborach na kadencję w latach 2010-2014 uzyskując poparcie 87,4% wyborców, na kadencję w latach 2014-2018 poparcie 84,7% wyborców. a w wyborach na kadencję 2018-2023 poparcie 83,5% wyborców.

 

Urodził się 29 września 1956 roku w Imielinie, jako syn Pawła i Heleny z domu Synowiec, gdzie mieszka do dzisiaj wraz z żoną Danutą i trzema córkami. W Bieruniu Starym ukończył Liceum Ogólnokształcące, a następnie w roku 1980 otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował w pracowni projektowej Zakładu Badawczo-Rozwojowego „Barowent” w Katowicach. Po dwóch latach przeniósł się do kopalni „Piast” w Bieruniu ( Zakład Przeróbki Mechanicznej), jako pracownik dozoru.

 

W okresie ponad 20 lat sprawowania funkcji Burmistrza wykonano m.in. : rozbudowano  i zmodernizowano budynek Urzędu Miasta, Dom Kultury "Sokolnia", budynek Komisariatu Policji przy ul. Dobrej obecnie służący jako placówka oświatowa dla dzieci sześcioletnich, Szkołę Podstawową. Wybudowano nowy Ośrodek Zdrowia, zaplecze sportowe przy ul. Hallera, Bibliotekę Miejską, oczyszczalnię ścieków z kanalizacją oraz Halę Widowiskowo – Sportową , Salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2, wykonano 8 placów zabaw w różnych punktach miasta oraz przebudowano Rynek. Pod koniec 2018 roku oddano do użytkowania Centrum Przesiadkowe przy dworcu PKP, a w czerwcu 2019 roku nowoczesny budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Drzymały
 

Wśród priorytetów na siódmą kadencję Burmistrz wymienia: zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej, która obejmie całe miasto, budowę nowego przedszkola ze żłobkiem przy ulicy Br.Alberta, budowę nowych odcinków dróg i ciągów pieszo-rowerowych, remonty i podniesienie standardu istniejących dróg lokalnych.

 

Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz złotą odznaką honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.