Dziś jest: czwartek, 30 maja 2024 Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Aktualności

WAKACJE W MIEŚCIE’ 2023

 

W A K A C J E   W    M I E Ś C I E   ‘ 2 0 2 3

Urząd Miasta Imielin

zaprasza

uczniów klas I - VI  szkół podstawowych, mieszkańców Imielina

na  „Wakacje w mieście 2023”

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2  w Imielinie przy ul. K. Miarki 7

w terminie od 3 do 14 lipca 2023 roku

Zapisy od 22 maja do 2 czerwca 2023 roku 

bezpośrednio w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pokój 36)

w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin

przez rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie

KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

- do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Imielin www.imielin.pl ,

zakładka  „Ważne”,  lub bezpośrednio w  Referacie EZKS (pokój 36) Urzędu Miasta.

Na stronie internetowej został również zamieszczony regulamin,

z którym prosimy się zapoznać.

Linki

Załączniki