Dziś jest: poniedziałek, 20 marca 2023 Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

Aktualności

Program montażu ogniw fotowoltaicznych - nabór dodatkowy

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza nabór uzupełniający (dodatkowy) uczestników projektu pn.: „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”. Program realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty (deklarację wraz z ankietą) można składać wyłącznie w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca (p. 15) od dnia 26.11.2021 r. do dnia 10.12.2021 r., w godzinach pracy urzędu.

W ramach programu przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych, charakteryzujących się mocami od 2 – 5 kWp, służących do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie dla mieszkańca wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nabór ma na celu uzupełnienie listy podstawowej uczestników projektu. Dostępne są instalacje o mocach, zgodnie z poniższym wykazem:

1.            5 kWp – 33 miejsca,

2.            4 kWp – 14 miejsc,

3.            3 kWp – 19 miejsc,

4.            2 kWp – 8 miejsc.

Szczegóły projektu i zasady uczestnictwa określa regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr BM.0050.49.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”.

Załączniki