Dziś jest: niedziela, 16 maja 2021 Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty

Aktualności

Ogłoszenie o składaniu wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na 2021 rok

 

O G Ł O S Z E N I E

Wnioski o przyznanie na rok 2021 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2020 roku.

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin oraz zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku.

O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 roku życia i spełnią kryteria określone w :

- Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku,

- Uchwałe Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku,

Wyżej wymienione uchwały są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin.

Stypendium na 2021 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2020 roku).

Wnioski o stypendium na 2021 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku /druk wniosku dostępny jest na stronie

www.imielin.pl

 

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34, lub 36) telefon 32 22 54 134.

 

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

 

Imielin, dnia 03 listopada 2020 roku

 

do pobrania:

Wniosek na stypendium sportowe - wersja edytowalna

Wniosek na stypendium sportowe - wersja pdf

klauzula informacyjna stypendium sportowe

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

 

Uchwała Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin