Dziś jest: piątek, 14 czerwca 2024 Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny

Aktualności

 • Na podstawie art. 13I ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Imielin Uchwały Nr LXIV/442/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Imielin.

 • Informuje się, że na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.), Komisarz Wyborczy w Katowicach I, Postanowieniem Nr 1481/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miasta Imielin wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku oraz w głosowaniu ponownym, przeprowadzonym w dniu 21 kwietnia 2024 roku, postanowił zwołać na dzień 07 maja 2024 roku na godzinę 16:00 w Urzędzie Miasta Imielin – Sala sesyjna, Sesję Rady Miasta Imielin w celu złożenia ślubowania przez Radnych Rady Miasta Imielin oraz Burmistrza Miasta Imielin.

 • Podsumowanie kadencji 2018-2024

  środa, 24 kwietnia 2024

  Nadchodzi zakończenie kolejnej kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych na różnych szczeblach samorządu. Prezentujemy film, który podsumowuje wyjątkowy okres trwający od 2018 do 2024 roku, przedłużony do pięciu i pół roku z powodu zbieżności wyborów samorządowych i parlamentarnych.

 • Krzysztof Hajduczek został Burmistrzem Miasta Imielin. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza w drugiej turze wyborów samorządowych 21 kwietnia zagłosowało na niego 81,45 proc. wyborców (2739 głosów). Na jego kontrkandydata Zenona Kubicę zagłosowało 18,55 proc. wyborców (624 głosów).

 • Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informuje o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Imielin na okres 3 lat.

 • U W A G A ! Brak wody

  środa, 17 kwietnia 2024

  Miejska Spółka informuje, iż w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej Wspólna za nr 2, w dniu 17.04.2024 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00, nastąpi przerwa w dostawie wody u odbiorców zamieszkałych w rejonie ulicy:Wspólnej

 • Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad sesji Rady Miasta Imielin, która będzie dostępna na kanale YouTube Miasta Imielin. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej urzędu miasta.

 • U W A G A ! Brak wody

  wtorek, 16 kwietnia 2024

  Miejska Spółka informuje, iż w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej Turystyczna 32 - 36, w dniu 16.04.2024 r. od godz. 9:30 do godz. 11:00, nastąpi przerwa w dostawie wody u odbiorców zamieszkałych w rejonie ulic:Turystycznej,Modrzewiowej,Heweliusza (do nr 8 parzyste i do nr 13 nieparzyste)

 • Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie informuje o naborze na wolne stanowisko pracy.

 • Rada Miasta Imielin zaprasza na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 r​. o godz. 17.00. w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin.

strony 3 4 5 6 7 8 9

Linki

Załączniki

Galeria video

 • video-1506684303.mp4