Dziś jest: piątek, 14 czerwca 2024 Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny

Żywność z Biedronki dla potrzebujących

 

Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie i dotyczy każdego z nas. Problem len generujemy wszyscy: zarówno rolnicy, producenci, dystrybutorzy, konsumenci jak i sprzedawcy. W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg żywności na osobę* rocznie, co łącznie daje ok. 9 mln ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby przygotować 18 miliardów posiłków. Należy przeciwdziałać temu problemowi. Jako sieć sklepów Biedronka chcemy realnie wpływać na zmniejszenie ilości marnowanej żywności w Polsce. Jest to możliwe dzięki naszym własnym działaniom oraz dawaniu dobrego przykładu milionom klientów, tak aby budowali nowe nawyki: lepiej planowali zakupy, odpowiednio przechowywali kupioną żywność w domu oraz zużywali ją do końca.

Chociaż ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności, zobowiązującą sklepy wielkopowierzchniowe do przekazywania produktów partnerom charytatywnym, obowiązuje od niedawna, to sieć sklepów Biedronka już od 2016 roku rozwija program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych. Dotychczas 1894 sklepy Biedronka z całej Polski współpracowały z ponad 100 Organizacjami Pożytku Publicznego w tym z Bankami Żywności, diecezjalnym i archidiecezjalnym Caritas, a także lokalnymi organizacjami. Tylko w 2019 r. przekazaliśmy ponad 9600 ton nadwyżek żywności, które trafiły do ok. 353 tys. potrzebujących. W okresie od 2016 r. Biedronka przekazała ponad 10 tys. ton żywności o łącznej wartości ponad 200 min zł, z których dla potrzebujących zostały przygotowane paczki oraz posiłki w jadłodajniach.

Do przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego kierujemy informację o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. Abyśmy w naszym regionie wspólnie mogli przeciwdziałać marnowaniu żywności, prosimy o zaapelowanie do lokalnych fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji, o wypełnienie formularza na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KR.S i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.