Dziś jest: wtorek, 09 sierpnia 2022 Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713)) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

Burmistrz Miasta Imielin

Zaprasza przedstawicieli  organizacji pozarządowyvh oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1057) prowadzących działalność na terenie Imielina do konsultowania

 

Projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

 

Konsultacje rozpoczynają się 16 listopada  i potrwają do 23 listopada 2020  roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu  o  art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 16 listopada do 23 listopada Urzędu Miasta Imielin na piśmie, które należy złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Imielin, ul.Imielińska 81 (pokój nr 15, parter)  lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

do pobrania :

Zarządzenie Nr BM.0050.74.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 13.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.