Dziś jest: poniedziałek, 28 listopada 2022 Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

SP ZOZ - zamówienia publiczne

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W IMIELINIE


ul. Piotra Skargi 2
41-407 Imielin


NIP: 646-23-89-159
Regon: 276240799


tel. 32/225-60-25
fax. 32/225-55-01
e-mail: zozimielin@interia.pl

 

Dyrektor Zakładu: lek. med. Grzegorz Hachuła


 

 

Zamówienia Publiczne

 


Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie informuje:


1. Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia Zakład przyjmuje Pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00. W soboty Zakład pełni dyżur pielęgniarski w godzinach 9.00 do 10.00.

 

2. Pomoc medyczną w godzinach 18.00 do 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty i niedziele dla mieszkańców Imielina pełni Przychodnia w Lędzinach przy ulicy Pokoju 17 tel. 032 326-73-74.
W stanach nagłych zachorowań (wypadek, poród, utrata świadomości, masywny krwotok, ból w klatce piersiowej, silna duszność, drgawki, stwierdzenie zgonu) niezależnie od pory dnia wzywamy Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112 z telefonów komórkowych.

 

3. Godziny pracy poradni specjalistycznych na terenie Zakładu:


- Poradnia laryngologiczna: środa 9.30 - 10.30 , piątek 9.30 – 10.30

- Poradnia diabetologiczna: codziennie od godziny 8.00 do godziny 13.00

- Poradnia reumatologiczna: wtorek 15.00 - 17.00, czwartek 13.00 - 15.00

- Poradnia ginekologiczna: poniedziałek, piątek - 9.00 - 11.00, środa - 15.00 - 17.00

- Poradnia stomatologiczna: poniedziałek 13.00 – 18.00, wtorek - piątek 8.00 – 13.00

 

We wszystkich poradniach specjalistycznych obowiązuje limit tygodniowych przyjęć pacjentów wynikający z umowy z NFZ, stąd każdy z pacjentów otrzymuje termin wizyty.
Pacjenci mogą korzystać z wszystkich poradni specjalistycznych mających umowy z NFZ po otrzymaniu stosownego skierowania. Wyjątek stanowi poradnia ginekologiczna do której skierowanie nie jest wymagane.

 

4. Na terenie Zakładu istnieje możliwość wykonania badań z zakresu medycyny pracy.

 

5. Zwracamy się z prośbą do wszystkich Pacjentów mających złożone deklaracje do lekarzy, a nie mających stosownych deklaracji do pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej (dotyczy kobiet) o uzupełnienie dokumentacji osobiście bądź poprzez osobę posiadającą upoważnienie wydane przez kierownictwo Zakładu.

 

6. W okresie jesiennym (wrzesień, październik, listopad) istnieje możliwość zaszczepienia się przeciw grypie. Koszt szczepienia wynosi 30 zł.

 

7. GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ "FIZJO-GAMMA" Jakub Siciarz

Od 3 marca 2014 roku na terenie Ośrodka Zdrowia SP ZOZ w Imielinie, ul. Piotra Skargi 2 działa Prywatny GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ "FIZJO-GAMMA" prowadzony przez fizjoterapeutę Jakuba Siciarza, specjalizującego się w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych, rehabilitacji neurologiczej po udarach, po urazach(złamania,skręcenia, zwichnięcia), oraz rehabilitacją po zabiegach operacyjnych(endoprotezoplastyka, artroskopia, rekonstrukcja więzadeł).
Godziny przyjęć ustalane są telefonicznie pod numerem
501-395-531.

 

 

8. Na terenie SP ZOZ w Imielinie przy ul. Piotra Skargi 2 od 1 września 2013 roku udziela indywidualnych porad terapeutycznych w ramach prywatnego gabinetu MERMAMED Specjalista fizjoterapii, mgr Maciej Merkel - Biegły sądowy z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii,Certyfikowany terapeuta m.in. metod McKenzie, PNF, Terapii Powięziowej oraz Kinesiotapingu.

 

Gabinet oferuje:

  • Diagnostykę i terapię w zespołach bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych,

  • Indywidualną terapię pacjentów po udarach mózgu, operacjach neurochirurgicznych i innych schorzeniach o podłożu neurologicznym,

  • Planowanie procesu terapetycznego u pacjentów po przebytych zabiegach operacyjnych, stanów pourazowych, endoplastykach oraz przeszczepach więzadeł,

  • Prowadzenie terapii powięziowej oraz plastrowanie.

    Gabinet czynny w godzinach popołudniowych trzy razy w tygodniu.

Rejestracja i planowanie wizyt pod numerem telefonu: 0502391775

e-mail: maciejmerkel@tlen.pl, www. rehabilitacja-neurologiczna.com