Dziś jest: sobota, 01 października 2022 Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Pracownicy socjalni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm.

 

Naszym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Udzielamy pomocy w następujących formach:


1. praca socjalna i poradnictwo
2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawie świadczeń
3. organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
4. kompletowanie dokumentacji dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub w innych odrodkach i placówkach opiekuńczych
5. pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych lub emerytalnych,
6. kompletowanie dokumentów do Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności,
7. pomoc w uzyskaniu decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej za środków publicznych
8. współpraca ze szkołami w zakresie organizacji:
-dożywiania dzieci
- wypoczynku letniego
- wyjazdów na "zieloną szkołę"
9. pomoc w uzyskaniu środków z Państwowego Funduszu Kombatantów
10. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
11. w zależności od potrzeb inne porady indywidualne.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł
- rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 351 zł netto na 1 osobę


Pracownik socjalny Joanna Szwedor
- przyjmuje w sprawach usług opiekuńczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Pracownik socjalny Barbara Tomczok

 

Poniedziałek 7:30 – 12:00
Wtorek 7:30 – 12:00
Środa TEREN
Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 12:00 – 15:30

 

ULICE:


B. Adamskiego                  Kordiana
Brata Alberta                      Lipowa
Banachiewicza                  Maratńska
Bluszczowa                        Nowa
Brzozy                                  Olszewskiego
Dunikowskiego                 Orla
Grabowa                             Podmiejska
Grzybowa                            Rejtana
Heweliusza                        Rubinowa
Imielińska (nieparzyste)  Satelicka
Jastrzębia                          Sapety
Kowalska                           Sosnowa
Kordiana                            Ściegiennego
Krótka                                 Turystyczna
Kusocińskiego                  Wąska
Kamienna                          Wierzbowa
Kolejowa                            Wróblewskiego
Krucza                                 Wyzwolenia
Kuczyńskiego                    Żeńców
Kordeckiego

 

Pracownik socjalny Sylwia Barucha

 

Poniedziałek 12:00 – 15:30
Wtorek 12:00 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek TEREN

 Piątek 12:00 – 15:30

 

ULICE:

Apteczna                              Leśna
Baranowicza                       Łąkowa
Bartnicza                             Malczewskiego
Broszkiewicza                    Malornego
Bursztynowa                       Miarki
Dąbrowskiej                       Niemcewicza
Dobra                                   Nowozachęty
Drzymały                              Poniatowskiego
Floriana                               Pokoju
Francuska                           Pośpiecha
Hallera                                 Skargi
Imielińska (parzyste)        Szaniawskiego
Karolinki                              Wandy
Klonowa                              Złocista
Koralowa                            Zachęty
Liliowa


Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie ( tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie) o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Świadczenie pieniężne pobrane na skutek niepoinformowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie o wymienionych wyżej okolicznościach lub uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji, będzie świadczeniem nienależnie pobranym, które podlega zwrotowi niezależnie od dochodu osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.