Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Punkt Poradnictwa Otwartego

17 września: Bezpłatne, telefoniczne porady prawne dla mieszkańców województwa śląskiego

Masz problem ze spadkiem albo uzyskaniem odszkodowania? Twoja firma popadła w tarapaty przez nieuczciwych klientów? A może po prostu potrzebujesz pomocy prawnika? Skorzystaj z bezpłatnych telefonicznych porad prawnych dla mieszkańców województwa śląskiego.

Tylko 19 procent Polaków korzysta z usług prawnika, notariusza, adwokata czy radcy prawnego – wynika z danych Naczelnej Rady Adwokackiej. Pomimo rosnącej liczby spraw sądowych, 81 procent Polaków jest poza systemem ochrony prawnej. -W Polsce wiele osób fizycznych, a także przedsiębiorców nie korzysta z pomocy prawnej. Jeśli decydują się na ten krok, to zwykle dopiero wtedy, gdy dochodzi do sporów. Często jest już za późno. Takich sytuacji można byłoby uniknąć, gdyby z pomocy specjalisty skorzystano na początku rodzącego się problemu - tłumaczy radca prawny dr Bożena Wolińska z firmy Availo, której adwokaci i radcowie prawni za darmo przez jeden dzień będą udzielać porad prawnych mieszkańcom naszego województwa.

Zainteresowane osoby mogą skorzystać z pomocy prawników 17 września od godziny 8 do 20 pod numerem telefonu (22) 22 80 800 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Availo nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Na telefon czekają adwokaci i radcy prawni. Firma nie udziela porad z prawa podatkowego.

Availo to pierwszy w Polsce projekt, polegający na udzielaniu porad prawnych przy zastosowaniu najnowszych technologii. Jego celem jest dostępność, powszechność i niska cena usług prawniczych. Szczegóły na www.availo.pl.

Link do wydarzenia na FB: http://www.facebook.com/events/195577037242730/

 

 

 

 

 

 

 

 

    Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic realizuje projekt pt: "Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego. Celem głównym projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do dobrej jakości bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla każdego zainteresowanego, poprzez działalność Punktów Poradnictwa Otwartego (PPO) - wyjaśnia Patrycja Drobniak z Biura Projektu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie.

    Podstawową grupą odbiorców są osoby z niską świadomością prawną i obywatelską, którzy nie potrafią samodzielnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich problemy prawne i społeczne. W głównej mierze projekt skierowany jest do osób oraz instytucji, dla których profesjonalna pomoc prawna jest poza zasięgiem finansowym. Poradnictwo prawne w rozumieniu obowiązujących dokumentów rozumiane jest jako udzielanie osobom fizycznym porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, jak również pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej. Z kolei poradnictwo obywatelskie udzielane jest osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym, które obejmuje udzielanie porad oraz informacji o prawach i obowiązkach obywatela będące metodą wsparcia osób, które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

    Tak więc porady dotyczyć mogą m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, a informacje m. in. spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracja publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych - wyjaśnia Wojciech Wasilewski - Koordynator Projektu z Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie.

    W ramach realizowanego projektu uruchomionych zostało 18 Punktów Poradnictwa Otwartego na terenie miast woj. Śląskiego. Na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego porady świadczone są w Imielinie - w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Imielińskiej 92.
Wszystkich mieszkańców powiatu serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady Eksperta.

  

UWAGA:

Harmonogram może ulec zmianie w poszczególnych dniach, wszelkie zmiany dostępne są na stronie internetowej: http://www.ppo-arl.com.pl/ (32) 614 21 21

 

HARMONOGRAM:

 

 

MAJ - Imielin ul. Imielińska 92 (gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej)

 

 

04.05.2012r. (piątek) - 16.00 - 20.00
08.05.2012r. (wtorek) - 16.00 - 20.00
11.05.2012r. (piątek) - 16.00 - 20.00
16.05.2012r. (środa) - 16.00 - 20.00
19.05.2012r. (sobota) - 10.00 - 14.00

 

 

KWIECIEŃ - Imielin ul. Imielińska 92 (gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej)

 

03.04.2012r. (wtorek) - 16.00 - 20.00
06.04.2012r. (piątek) - 16.00 - 20.00
11.04.2012r. (środa) - 16.00 - 20.00
14.04.2012r. (sobota) - 10.00 - 14.00
16.04.2012r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00
19.04.2012r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
24.04.2012r. (wtorek) - 16.00 - 20.00
27.04.2012r. (piątek) - 16.00 - 20.00

 

MARZEC - Imielin ul. Imielińska 92 (gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej)

 

01.03.2012r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
06.03.2012r. (wtorek) - 16.00 - 20.00
09.03.2012r. (piątek) - 16.00 - 20.00
14.03.2012r. (środa) - 16.00 - 20.00
17.03.2012r. (sobota) - 10.00 - 14.00
19.03.2012r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00
22.03.2012r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
27.03.2012r. (wtorek) - 16.00 - 20.00

 

LUTY - Imielin ul. Imielińska 92 (gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej)

 

02.02.2012r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
08.02.2012r. (środa) - 16.00 - 20.00
10.02.2012r. (piątek) - 16.00 - 20.00
15.02.2012r. (środa) - 16.00 - 20.00
18.02.2012r. (sobota) - 10.00 - 14.00
20.02.2012r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00
23.02.2012r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
28.02.2012r. (wtorek) - 16.00 - 20.00

 

STYCZEŃ - Imielin ul. Imielińska 92 (gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej)

 

05.01.2012r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
10.01.2012r. (wtorek) - 16.00 - 20.00
13.01.2012r. (piątek) - 16.00 - 20.00
18.01.2012r. (środa) - 16.00 - 20.00
21.01.2012r. (sobota) - 10.00 - 14.00
23.01.2012r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00
26.01.2012r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
31.01.2012r. (wtorek) - 16.00 - 20.00

 

GRUDZIEŃ - Imielin ul. Imielińska 92 (gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej)

 

01.12.2011r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
05.12.2011r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00
08.12.2011r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
09.12.2011r. (piątek) - 16.00 - 20.00
10.12.2011r. (sobota) - 10.00 - 14.00
14.12.2011r. (środa) - 16.00 - 20.00
15.12.2011r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
19.12.2011r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00

 

LISTOPAD - Imielin ul. Imielińska 92 (gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej)

 

03.11.2011r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
08.11.2011r. (wtorek) - 16.00 - 20.00
14.11.2011r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00
16.11.2011r. (środa) - 16.00 - 20.00
19.11.2011r. (sobota) - 10.00 - 14.00
21.11.2011r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00
24.11.2011r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
29.11.2011r. (wtorek) - 16.00 - 20.00

  

 

LIDER PROJEKTU: Patrycja Drobniak, Wojciech Wasilewski | Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie | ul. Grunwaldzka 275, Jaworzno | Tel. /032/ 614 21 21 | biuroppo@arl-jaworzno.com.pl

PARTNER PROJEKTU: Anna Szelest, Andrzej Michalik | Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST | ul. Kościuszki70/1, Katowice | Tel. /032/ 757 66 37 | most@mostkatowice.pl