Dziś jest: środa, 27 października 2021 Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Miejskie programy profilaktyczne

INFORMACJA - rozstrzygnięcie postępowania konkursowego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 65 lat i więcej 


Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez zakażenie układu oddechowego wirusem grypy. Jest to choroba sezonowa i na półkuli północnej występuje od października do kwietnia.

Czynniki ryzyka zakażenia to:

  • dłuższe przebywanie w bliskiej odległości od chorego na grypę bez zabezpieczenia (np. maseczka),
  • niedostateczna higiena rąk,
  • dotykanie skażonymi rękami okolicy ust, nosa i oczu,
  • przebywanie w dużych skupiskach ludzi.

Grypa objawia się gorączką, uczuciem zimna, dreszczami, znacznym osłabieniem, bólem mięśni, bólem głowy oraz objawami ze strony układu oddechowego: ból gardła, objawy nieżytu nosa, suchy męczący kaszel. U osób starszych głównymi objawami mogą być zaburzenia świadomości.

Grypa może dawać powikłania pod postacią zapalenia płuc, zaburzeń układu nerwowego jak drgawki, zaburzenia świadomości, zapalenie mózgu.

Może również wystąpić powikłanie pod postacią zapalenia mięśnia sercowego, niewydolności nerek, sepsy. Może również dojść do zaostrzenia chorób przewlekłych (astma oskrzelowa, cukrzyca, niewydolność krążenia).

Podstawową metodą profilaktyki grypy są szczepienia. Szczepienia pozwalają złagodzić przebieg choroby oraz zapobiec hospitalizacjom i zgonom. Metody nieswoiste zapobiegania grypie to izolacja chorych, należyta higiena rąk oraz noszenie maseczek zakrywających usta i nos.

Grypa to inna choroba niż Covid. Szczepienie przeciwko Covid nie zabezpiecza zarażeniu grypą.

Od początku października ZOZ w Imielinie realizuje program szczepień przeciwko grypie finansowany przez Miasto lmielin. Program dotyczy osób powyżej 65 roku życia, dla których szczepienie przeciwko grypie jest bezpłatne. Do szczepienia można zgłaszać się codziennie w godzinach pracy poradni. Szczepionkę można otrzymać po uprzedniej kwalifikacji lekarskiej. SPZOZ Imielin


Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 65 lat i więcej na lata 2021-2026

 

Zarządzenie Nr BM.0050.71.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 40 lat i powyżej w 2021 roku.

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin w 2021 roku