Dziś jest: piątek, 14 czerwca 2024 Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny

Ważne

Zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych, z terenu gminy Imielin.

W związku z realizacją zadania wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu zleconego przez Powiat Bieruńsko-Lędziński, przekazujemy do publicznego wglądu projekty dokumentacji urządzeniowej dla Gminy Imielin (wg art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 672 ze zm.) w dniach od 06.06.2024r. do 05.08.2024r.

Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy/miasta. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu Burmistrz(wójt, burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Urząd Gminy przekazuje wykonawcy oryginały wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

W związku z ochroną danych osobowych (tzw. Rozporządzenie RODO) dokumentacja nie zawiera danych osobowych i adresowych.

 

Załączniki:

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu pUPUL niestanowiących własności Skarbu Państwa

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU
dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Mapa przęglądowa obręb GAĆ

Mapa przeglądowa obręb IMIELIN

Instrukcja dla Właścicieli lasów podczas wyłożeń

Szablon do skladania uwag

 

 

 

 

 

 

Załączniki