Dziś jest: piątek, 14 czerwca 2024 Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny

Ważne

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży

1. Informacja o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1293/70 (AR_18), obręb Imielin, o powierzchni 893 m2 położonej  przy ul. Kolejowej w Imielinie. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2018 r., poz. 4434). Zgodnie z ww. planem miejscowym działka 1293/70 ma następujące przeznaczenie Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu B17.MN ). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne pod adresem:

https://bip.imielin.pl/pl/1711/6110/ogloszenie-trzeciego-przetargu-ustanego-nieograniczonego-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-imielinie-przy-ul-kolejowej-oznaczonej-jako-dzialka-nr-1293-7-o-powierzchni-893-m2.html

 

2. Informacja o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1291/70 (AR_18), obręb Imielin, o powierzchni 902 m2 położonej  przy ul. Kolejowej w Imielinie. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2018 r., poz. 4434). Zgodnie z ww. planem miejscowym działka 1293/70 ma następujące przeznaczenie Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu B17.MN ). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne pod adresem:

https://bip.imielin.pl/pl/1711/6112/ogloszenie-trzeciego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-imielinie-przy-ul-kolejowej-oznaczonej-jako-dzialka-nr-1291-7-o-powierzchni-92-m2.html

 

3. Informacja o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1854/74 (AR_18), obręb Imielin, o powierzchni 84 m2 położonej  przy ul. Michała Drzymały w Imielinie. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2018 r., poz. 4434). Zgodnie z ww. planem miejscowym działka 1293/70 ma następujące przeznaczenie Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu B5.MN ). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne pod adresem:

https://bip.imielin.pl/pl/1711/6114/ogloszenie-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-imielinie-przy-ul-michala-drzymaly-oznaczonej-jako-dzialka-nr-1854-74-o-powierzchni-84-m2.html