Dziś jest: niedziela, 20 czerwca 2021 Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Ważne

Zapisy na "Wakacje w mieście 2021"

Urząd Miasta Imielin
zaprasza uczniów klas I - VI  szkół podstawowych
na  „Wakacje w mieście 2021”

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2  w Imielinie przy ul. K. Miarki 7

w terminie od 5 do 16 lipca 2021 roku

Zapisy od 1 do 11 czerwca 2021 roku 

bezpośrednio w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pokój 36)

w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin

przez rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie

 

KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

- do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Imielin www.imielin.pl ,

zakładka  „Ważne”,  lub bezpośrednio w  Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu  (pokój 36) Urzędu Miasta Imielin.

 

Półkolonie planowane są w terminie od 5 do 16 lipca 2021 roku (dwa tygodnie z wyłączeniem sobót i niedziel)
w godzinach od 9:00 do 13:00 z wyjątkiem dni wyjazdowych (basen, wycieczka autokarowa). W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej ilości uczestników w stosunku do ilości opiekunów, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu i zorganizowania dwóch turnusów po jednym tygodniu. Pierwszy turnus
w dniach: od 5 do 9 lipca 2021 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00 do 13:00, z wyjątkiem dni wyjazdowych (basen, wycieczka autokarowa). Drugi turnus w dniach: od 12 do 16 lipca 2021 roku,
od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00 do 13:00, z wyjątkiem dni wyjazdowych (basen, wycieczka autokarowa). W sytuacji organizacji dwóch turnusów każde dziecko będzie mogło uczestniczyć tylko w jednym turnusie czyli 1 tydzień. O przydziale na pierwszy lub drugi turnus decydować będzie kierownik półkolonii. Wtedy rodzic/ opiekun prawny o przydziale dziecka na dany turnus zostanie powiadomiony telefonicznie.

Załączniki