Dziś jest: poniedziałek, 20 stycznia 2020 Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Ważne

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

I N F O R M A C J A

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zainteresowanych dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

w roku szkolnym 2019/2020


 

Prosimy o składanie wniosków przez osoby, które korzystają, lub będą korzystać z dowozu organizowanego przez gminę, lub na podstawie umowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 996 późn.zm.), obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Imielin a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placowek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2019/2020 prosi się rodziców lub opiekunów dzieci o niezwłoczne składanie wniosków w sprawie zapewnienia dowozu zbiorowego lub o zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, wraz z wymaganymi dokumentami, w Sekretariacie Urzędu Miasta Imielin pok.21 do dnia 28 czerwca 2018 roku.

Informacja o wymaganych dokumentach jest dostępna na stronie www.imielin.pl w zakładce OŚWIATA – Dowóz dzieci niepełnosprawnych lub w Referacie Edukacji , Zdrowia, Kultury i Sportu Urędu Miasta Imielin tel. 32 2254 134 lub 136, lub bezpośrednio w referacie pokój 34 lub 36 w godzinach pracy Urzędu.