Dziś jest: piątek, 03 lipca 2020 Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Ważne

Zapisy do pracy w Komisji okręgowej Śląskiej Izby Rolniczej

Prace w Komisji Okręgowej Śląskiej Izby Rolniczej w Imielinie

 

W związku z wyborami do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej wyznaczonymi na dzień 28 lipca 2019r. przyjmuje się zapisy do pracy w Komisji okręgowej, składającej się wyłącznie z rolników (członków izby).

 

Członek Komisji winien złożyć czytelnie wypełniony druk "Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na prace w Komisji Okręgowej Śląskiej Izby Rolniczej w terminie do dnia 31.05.2019r. Oświadczenie jest dostępne w Urzędzie Miasta Imielin ul. Imielińska 81 p. 31

Każdy członek Komisji otrzyma zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu w kwocie w wysokości 100,00 złotych. O udziale w pracach Komisji decyduje kolejność zgłoszeń.

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Informacje dotyczące wyborów znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce Wybory do Izby 2019.