Dziś jest: poniedziałek, 20 stycznia 2020 Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Ważne

"Program Montażu Ogniw Fotowoltaicznych - informacja dla beneficjentów: AKTUALIZACJA.

 

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Urząd Miasta Imielin informuje wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje oraz ankiety do udziału w projekcie montażu ogniw fotowoltaicznych, że instytucja do której Gmina Imielin wystąpiła o środki finansowe na zrealizowanie tego projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, kolejny już raz, tym razem na kwiecień 2019r.,  zmienił termin na rozstrzygnięcie konkursu i rozdysponowanie wśród gmin tych środków. Do czasu uzyskania informacji o przyznaniu środków finansowych gminie, nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania u mieszkańców miasta.