Dziś jest: piątek, 21 lutego 2020 Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Ważne

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego w Imielinie na rok szkolny 2019/2020

 

Szanowni Rodzice

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego w Imielinie obowiązują kryteria określone Uchwałą Nr XXVII/177/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Imielin”.

Harmonogram czynności w postępowaniu u rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego w Imielinie określa zarządzenie Burmistrza Miasta w tej sprawie:

Zarządzenie nr BM.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Przedszkola Miejskiego w Imielinie , na rok szkolny 2019/2020

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 01.03.2019r. godz.730,

do 29.03.2019r godz. 1600

od 22.05.2019r. godz. 730, do 29.05.2019r godz. 1600

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

08.04. 2019r.

31.05.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.04.2019r.

godz.1300

05.06.2019r.

godz.1300

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 06.05.2019r.    do 17.05 2019r.

od 06.06.2019r.        do 13.06.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.05.2019r.

godz. 1300

17.06.2019r.

godz. 1300

 dane kontaktowe :

Adres: Wojciecha Sapety 10, 41-407 Imielin
 
Telefon: 32 225 61 17