Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Bezpieczeństwo

Przełączenie numeru alarmowego 998 na 112.

Informuję się, że od 16 września 2021 roku mieszkańcy Imielina oraz całego powiatu bieruńsko – lędzińskiego dzwoniąc na numer 998 połączą się bezpośrednio z operatorem numeru alarmowego 112.

Powiat Bieruńsko – Lędziński jest kolejnym powiatem województwa Śląskiego w których następuje przełączenie numeru 998 na 112 – w całym województwie przełączanie zaplanowane jest od 9 do 20 września 2021 roku. Zgodnie z ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego, docelowo odbiór zgłoszeń wpływających na numer alarmowy 998 odbywać się będzie w Centrach Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Numer 998 będzie dalej funkcjonował, jednak każdy, kto na niego zadzwoni nie połączy się z Państwową Strażą Pożarną jak dotychczas, a z dyspozytorem CPR, który zakwalifikuje zgłoszenie i przekaże je do odpowiednich służb. Właściwe przekierowanie zgłoszenia jest szczególnie istotne w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR pozwala na jednoczesne i automatyczne – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – powiadomienie wszystkich służb właściwych ze względu na rodzaj zdarzenia. Obsługa numeru alarmowego przez dyspozytora pozwala także wyeliminować zgłoszenia fałszywe czy niezasadne. Dyspozytorzy PSP będą otrzymywali od CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy środowiska.

Dodatkową korzyścią przełączenia numeru alarmowego będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń, w tym zgłoszeń obcojęzycznych oraz połączeń eCall –ogólnoeuropejskiego systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych.

Numer alarmowy 998 będzie drugim numerem alarmowym przekierowanym do obsługi przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W 2018 roku został przekierowany numer 997, a na rok 2024 planowane jest przekierowanie numeru alarmowego 999 i jednocześnie zakończenie koncentracji numerów alarmowych w Polsce.

 

Najważniejsze telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy 112
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne 994
Centrum Antyterrorystyczne 996

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu


 

                            ul. Turystyczna 1A
                            43-155 Bieruń

Centrala : 32 3233200

Oficer Dyżurny - Stanowisko Kierowania KPP : 32 3233255

informacje kontaktowe do dzielnicowych z terenu Imielina :

dzielnicowy kontakt rejon
sierż. sztab. Mateusz WIECHAJ tel. (32) 323 32 48,            727-032-210 ul. Imielińska numery nieparzyste, ul. Sapety, Wyzwolenia, Turystyczna z przyległymi, ul. Poniatowskiego, Wandy, Nowozachęty wraz z przyległymi
mł. asp. Norbert SOJ tel. (32) 323 32 48,            727-032-211 ul. Imielińska numery parzyste, ul. Miarki wraz z przyległymi, ul. Kordeckiego wraz z przyległymi, Brata Alberta wraz z przyległymi.

 

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia KORONAWIRUSEM

 

 

 

Ostrzeżenia o stanie jakości powietrza :http://spjp.katowice.wios.gov.pl/

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

 

 

Zagrożenia i ostrzeżenia

 

 

RSO - Regionalny System Ostrzegania