Dziś jest: poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Fundusz Solidarnościowy

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2024

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, Miasto Imielin planuje przystąpić do jego kolejnej edycji w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną. Uusługi opieki wytchnieniowej umożliwią uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy poprzez odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie, a także mogą służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodziny lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem do ukończenia 16 roku życia z orzeczenie o niepełnosprawności;
  • dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby osoby niepełnosprawnej oraz członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta    z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, środowiskowego domu samopomocy, dziennego domu pomocy, warsztatu terapii zajęciowej lub zatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna dziecka niepełnosprawnego lub osoby niepełnosprawnej z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku  zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia w 2024r. o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie do dnia 10 listopada 2023 roku gdzie można również uzyskać informacje w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie pod numerem telefonu 32 225 57 46.