Dziś jest: poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Fundusz Solidarnościowy

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2022

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2022

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 r. Miasto Imielin otrzymało 195.840,00 zł, całkowita wartość wynosi 195.840,00 zł.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczenie o niepełnosprawności;
  • dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi;

oraz spełniających warunek:

  • zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowanie całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
     

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022- będzie realizowany do grudnia 2022r.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielinie, ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres biuro@mopsimielin.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie pod numerem telefonu 32 22-55-746  w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00; wtorek- czwartek od 7.30 do 15.30; piątek od 7.30 do 14.00.

Linki

Załączniki