Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Aktualności

Podsumowanie kadencji 2018-2024

 

Nadchodzi zakończenie kolejnej kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych na różnych szczeblach samorządu. Prezentujemy film, który podsumowuje wyjątkowy okres trwający od 2018 do 2024 roku, przedłużony do pięciu i pół roku z powodu zbieżności wyborów samorządowych i parlamentarnych.

Mijająca kadencja była pełna wyzwań i nieoczekiwanych problemów, takich jak pandemia Covid-19, wojna w Ukrainie oraz galopująca inflacja. W obliczu tych trudności władze gminy podejmowały decyzje, mające na celu minimalizowanie skutków niesprzyjających warunków gospodarczych i utrzymanie stabilności budżetowej.

Film prezentuje najważniejsze dokonania oraz działania podjęte w ciągu tej kadencji, które miały na celu zapewnienie dalszego rozwoju gminy i miasta, a także poprawę jakości życia mieszkańców.

Zapraszam do obejrzenia!


 

Marcowa sesja Rady Miasta Imielin była sesją kończącą pięcioletnią kadencję tego składu Rady Miasta Imielin. Jedną z ważnych uchwał, jakie podjęli radni była uchwała nadająca burmistrzowi miasta Janowi Chwiędaczowi tytuł Zasłużonego dla miasta Imielin.

Uchwała podjęta została jednogłośnie, uzasadnienie do uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Hajduczek.

Gospodarz, budowniczy i strateg – tak radni oceniają osobę burmistrza, który przez 29 lat nieprzerwanie piastował urząd burmistrza miasta.

W latach 90. ubiegłego stulecia po objęciu przez Jana Chwiędacza urzędu burmistrza, rozpoczął on proces kształtowania samodzielnego i niezależnego miasta, inicjując budowę siedziby władz miejskich, która została oficjalnie otwarta 1998 roku. Odtąd Imielin stał się też miejscem o rozwiniętej infrastrukturze, stale wzbogacanej o nowe projekty i inwestycje. Wszystkie dokonania Jana Chwiędacza przedstawione zostały przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta Imielin podczas tej uroczystej sesji.

Za wygłoszoną laudację Jan Chwiędacz złożył podziękowania , mówiąc m.in.: - To, co od 29 lat się dzieje w Imielinie jest zasługą przede wszystkim mieszkańców, ale również i radnych siódmej kadencji – zaznaczył w swojej wypowiedzi po przyznaniu tytułu Jan Chwiędacz. - Szczególnie chciałem podkreślić, że największą rolę tutaj w rozwoju tego miasta, podejmowaniu decyzji i realizacji odgrywali moi współpracownicy, którzy byli częścią tego rozwoju.

Za wspólnie spędzony czas i wykonaną pracę, podziękowania i złożyli też radni kończącej się kadencji.

Kolejną uroczystością były wręczone podziękowania za współpracę przez odchodzącego z publicznej działalności przewodniczącego Rady Miasta Imielin Tadeusza Herichta. Dziękował wszystkim wręczając pamiątkowe dyplomy, trafnie kwitując cechy i zasługi każdego z radnych. Kandydatom na kolejną kadencję życzył zwycięstwa i owocnej działalności.

 

Materiał pochodzi ze strony https://www.jaw.pl