Dziś jest: poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


OGŁOSZENIE
w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informuje o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Imielin na okres 3 lat.
Taryfa została zatwierdzona Decyzją nr C.RZT.70.14.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2024 r. i będzie obowiązywać przez okres trzech lat.
Dla odbiorców, dla których w okresie rozliczeniowym będą obowiązywać dwa poziomy cen
taryfowych, ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków rozliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poszczególnych stawek, tj. do dnia 23 kwietnia br. wg dotychczasowych cen i od 24 kwietnia br. wg nowej ceny taryfowej. Natomiast opłata abonamentowa jest stała za cały okres jednomiesięczny i w miesiącu kwiecień będzie rozliczona wg dotychczasowej taryfy a od miesiąca maja wg stawek opłat abonamentowych nowej taryfy.

 

OGŁOSZENIE

 

OPŁATA ABONAMENTOWA

 

UZASADNIENIE WZROSTU CEN TARYFOWYCH