Dziś jest: piątek, 14 czerwca 2024 Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny

Aktualności

Klub Seniora w Imielinie

Radni Rady Miasta Imielin na Sesji w dniu 30 października 2023 roku podjęli uchwałę powołującą do życia od przyszłego roku Klub Seniora.

Zgodnie z zapisami uchwały Klub prowadzony będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie.  Klub Seniora w Imielinie będzie się mieścił w budynku przy ul. Dobrej 2. Obecnie trwają prace modernizacyjne w budynku, które potrwają do końca listopada. Następnie budynek będzie wyposażany w potrzebny sprzęt.

Otwarcie Klubu planowane jest na miesiąc luty 2024 roku. Klub Seniora nie będzie prowadził działalności leczniczej i nie będzie zapewniał opieki, będzie natomiast koncentrował się na stworzeniu przestrzeni przyjaznej dla seniorów, gdzie mogą oni wspólnie i miło spędzać czas. Klub Seniora prowadzić będzie zajęcia dla osób pow. 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, marginalizacją, sprawnych ruchowo, chętnych do odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań.

Żeby zapisać się do Klubu Seniora należy złożyć Deklarację uczestnictwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielinie. Deklaracje dostępne będą od 1 grudnia br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Miasta Imielin w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronach internetowych MOPS-u i Urzędu.

Cele i zadania Klubu oraz zasady  naboru i uczestnictwa określi Regulamin Organizacyjny. Klub czynny będzie przez minimum 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku., dla 30 osób.

            Chcąc poznać oczekiwania naszych mieszkańców/seniorów przygotowaliśmy Ankietę potrzeb i oczekiwań. Prosimy o wypełnienie jej i pozostawianie w urnach do tego przeznaczonych znajdujących się w MOPS-ie i Urzędzie, w terminie od 03 do 20 listopada br.

Załączniki